Eesti Kabeliidu 2020. aasta üldkoosolek

Allikas: Kabeliit

Toimumise aeg: 21.06.2020 15:00-16:00
Toimumise koht: Malemaja, Vene tn 29, Tallinn

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine

 • Juhataja: Tarmo Tulva
 • Protokollija: Krista Pahapill
 • Osalejad: Krista Villemson (Nõmme KK), Irma Nahkor (Nupuklubi), Mihkel-Kalju Tammeveski, Imre Anton (Revisjonikomisjon), Andres Karba (Tartu Spordiselts Kalev), Kaido Raidla (Elva Spordiliit), Arno Uutma (Jõgeva KK), Taivo Rist (Hiiumaa KK), Tarmo Tulva (volitusega: Saaremaa KK, KK Tamka, Läänemaa KK, SK Remii), Krista Pahapill (Tabasalu KK)
 • Osales 11 klubi 17st

2. Päevakorra kinnitamine

 • päevakorda punkte ei lisatud

3. Majandusaasta aruanne

 • klubidele on aruanne eelnevalt laiali saadetud. Küsimusi selles osas ei esitata.

4. Revisjonikomisjoni aruanne

Imre Anton:

 • Arvete mapp on raskesti loetav (kohati kahepoolselt trükitud arved - uus vs. vana, kohati arved eraldi ja segamini; arusaamatud kulud)
 • Palju dokumente lähetuste osas oli algselt mapist puudu. (Koosoleku toimumise hetkeks olid puudused likvideeritud).
 • Palju on küsitavaid arveid, kuna arvete juures puuduvad selgitused.
 • Majandusaasta aruandes lähetuste real kajastatud summa on 400EURi. Tegelikud lähetused on näidatud osavõtutasude real. Osavõtutasude real on veel kajastatud lapsevanemate annetused ja tegelikud osavõtutasud.
 • Aruandest pole selgelt aru saada, kust tulevad ja mis suurusjärgus on FMJD kontori rahad. Kulude ja tulude aruannet vaadates ei ole aru saada mille jaoks raha on antud ja kuhu see kulub. Praegu tundub, et ebaproportsionaalselt suur summa kulub mittekabelisele tegevusele.

Tarmo Tulva:

 • FMJD toetuse saame kontori kulude katmiseks. Täpselt ei ole öeldud milleks seda kasutada võime.
 • EKLi põhitoetajad on EOK, Kulka ja Tallinna linn

Arno Uutma:

 • Lähetusaruannete, sõiduarvete ja restoraniarvete osas on suured puudused (seoses FMJD kuludega). Puudu FMJD ja EKLi vahelised arved jms. Aga juhatus vastutab kõige eest! Arvete kaust tuleb teha korda!

Krista Villemson:

 • 9 juhatuse liiget vastutavad oma varaga kõikide puuduste ees, mis maksuamet ütleb.
 • Raamatupidaja peab nõudma kuludokumente!

Andres Karba:

 • Lähetusaruannete süsteem tuleks tekitada.

Ettepanekud

 • Tulevikus hoida arved eraldi. Iga arve taha kirjutada selgitus millega seoses kulu on tehtud (N: restorani arve - mis üritusega on tegu ja kes osalesid; lähetuste ja muud sõidud - eesmärk)
 • Digitaliseerida arved - see lihtsustaks revisjonikomisjoni tööd ja oleks ülevaatlikum.
 • Selgitada välja kuidas on õige ja arusaadavam kajastada aruandes lähetusi ning mida on õige kuvada osavõtutasude all.
 • Korrastada 2019a osas arvete mapp ning sama teha koheselt ka 2020 esimese poolaasta kohta.
 • Raamatupidaja peab nõudma kuludokumente.

5. Majandusaasta aruande kinnitamine

 • Vastu: ei ole keegi
 • Erapooletu: Arno Uutma (Jõgeva KK) ja Krista Villemson (Nõmme KK) juhul kui FMJD arvete osas ei tehta kausta korda.
 • Poolt: Ülejäänud 9 klubi esindajad on poolt, et aruanne kinnitatakse.
 • Majandusaasta aruanne saab kinnitatud.

6. Muud küsimused

 • Tarmo Tulva: Punktisüsteemi alusel klubidele raha jagamine. Praegu on ebaproportsionaalselt suur kaal Eesti meistrivõistlustel osalejate arvul, aga vähe on arvestatud tippude tulemustega tiitlivõistlustel. EOK hindab rahvusvahelist tippsporti, aga EKL jagab raha kandepinna alusel.
  • Imre Anton: Kui pole kandepinda, siis pole ka tippe. Punkisüsteem tuleb üle vaadata enne järgmise aasta raha jagamist.
 • Arno Uutma: Kellel on õigus määrata Kabeliidus palgad (tegevjuht ja FMJD finants). Mingi seaduse järgi tundub, et see õigus on ainult üldkoosolekul. Vajab selgitamist.
 • Krista Villemson: Lapsevanemad uurivad kas Kulka rahadest korraldatakse lastele sel aastal laager.
  • Tarmo Tulva:
   • Kulka on eraldanud osalustasude toetuseks ja laagri korralduseks 4000 eurot. Sellest summast on EKL-le tänaseks päevaks laekunud 2000 eurot. Hetkel on lahtine kuidas see mõistlikult ära kasutada, kui sel aastal jäävad ära EM ja MM. Üks variant on korraldada sügisesel koolivaheajal lastele linnalaager.
   • Augustis toimub noortele online turniir veebis. Erinevate vanuseklasside turniirid toimuvad erinevatel aegadel.
   • EDCs on arutlusel, et tulevikus võiks korraldada suurturniire nii, et igas riigis kogutakse lapsed ühte kohta kokku ning kohtunik on see kes reisib. Mäng ise toimub veebis.
   • EDCs on lahtised veel juuniorite ja kadettide tiitlivõistluste korraldamine sel aastal. Kui keegi avaldab soovi korraldamiseks aasta lõpus, siis on võimalik, et nendes kahes vanusegrupis EM toimub. Ainult juuniorid ja kadettid seetõttu, et nendes vanuserühmades lapsed juba reisivad ka ilma saatjata.
 • Kaido Raidla: Kas minikadettide Eesti meistrivõistluste korraldamine Elvas on päevakorras. Nemad on väga huvitatud ja ka lastele oleks see vahelduseks.
  • Tarmo Tulva: Jah, seda võib kaaluda.

7. Koosoleku lõpetamine


Eesti Kabeliidu üldkoosolekud
2001200320062008200920102011201220132013 suvi2015201620172017 suvi20182019 - 2019 kevad - 2022