Eesti Kabeliidu 2010. aasta üldkoosolek

Allikas: Kabeliit

Eesti Kabeliidu juhatuse koosolek Tallinna Malemajas 28. juunil 2010.

Delegaadid: Arvi Tamm (Pärnumaa), Irma Nahkor (Lasnamäe), Arno Uutma (Remii), Heinar Jahu (Nõmme), Vassili Patskun (Maardu), Raivo Rist (Hiiumaa), Uno Plakk (Jõgeva), Janek Mäggi (Remii), Viktoria Lehtmets (Tamka, P. Kerese Maleklubi), Kalev Randlaine (Läänemaa) ja Ülar Poom (Jõgeva). Veel osalevad Aare Harak, Taivo Rist, Tarmo Tulva ja Kaari Vainonen.

Eesti Kabeliidul on 17 liikmesklubi. Kvoorum on koos.

Koosoleku juhatajaks valitakse ühel häälel Eesti Kabeliidu president Janek Mäggi.

Koosoleku protokollijaks valiti ühel häälel Taivo Rist.

Janek Mäggi sissejuhatav sõnavõtt

Korraldasime Euroopa võistkondlikud meistrivõistlused 2010, kus mehed saavutasid 5. ja naised 4. koha. Saavutasime maksimumi. Mehed esinesid koosseisus Arno Uutma, Raivo Rist, Konstantin Selli, Raido Värik ... (täpsustada). Naised esinesid koosseisus Kaari Vainonen, Marika Azojan ... (täpsustada).

Järgmisel aastal tahame tuua Tallinna Euroopa noorte meistrivõistlused.

Raskusi on Euroopa meistrivõistluste korraldamisega iga 2 aasta tagant. Hollandlased hüppasid alt ära ja see oli neist ebaviisakas. Nüüd Poolas siiski toimuvad.

Meie eelarve on väiksem kui eelmisel aastal, sest majanduslik olukord on halvem ja polnud suuri võistlusi, mida korraldada.

23. aprillil avati Tallinnas Euroopa Kabeföderatsiooni peakorter. See tõstab meid teistest spordialadest ettepoole ja sellepärast on pisut lihtsam raha saada. Maksimaalselt tuleb ära kasutada Euroopa Kabeföderatsiooni kontorit, mis on siin järgmise aasta suveni, siis valitakse sellele uus asukoht.

Eriti vene press on kabest väga palju kirjutanud. Ka Eesti meedias on toimunud läbimurre. Mulle meeldis väga, kui Kaido Külaots "Õhtulehes" kommenteeris male probleeme ja ütles, et peab vist kabe peale üle minema.

Korraldasime ühe turniiri ka Skandinaavias, et seal kabet propageerida.

Ei ole ette näha, et majandusse lähiaastatel raha juurde tuleks. Raha ei saa anda, sest seda lihtsalt pole. Aga mes oleme saanud hotelle väga hea hinnaga ja selle pealt kõvasti kokku hoidnud.

Olen väga rahul praeguse juhatusega. Minu presidendiks oleku ajal on see olnud parim juhatus. Lehti (Kohala) ei pea kedagi nuiaga taga ajama, et asjad liiguksid. Kõik on oma aega ühisesse üritusse panustanud.

Juhatuse liikme Aare Haraku sõnavõtt

Paljud 2008. aastal 2009. aastaks lubatud rahad ei jõudnud üldse kohale, sest 1. jaaanuaril 2009 rahastamise skeemid muutusid. Meie kogutulu vähenes peaaegu 3 korda. Vähenes eelkõige sihtrahastamine, aga isegi liikme- ja osavõtumaksudest kogutud summad.

Viktoria Lehtmets võlus aastaga 54 tuhande kroonisest kahjumist 30 tuhande kroonise kasumi. Läksime raamatupidamises üle projektipõhisele tegutsemisele; see sobis täitsa hästi. Vist revisjonikomisjonile ka.

Augustis hakkame pihta treenerikoolitusega, sest sügisel saavad kõigil meie treeneripaberid läbi.

Tarmo Tulva: Enne puudus kabeliidul arengukava. Panime selle eelmise aasta septembris-oktoobris kokku, kõik kommentaarid on oodatud. Loodetavasti lisandub arengukavale peatselt tegevuskava. Seni on ainult Argo Unnuk arengukava kohta kommentaari saatnud.

Revisjonikomisjoni liikme Taivo Risti sõnavõtt

Eesti Kabeliidu revisjonikomisjoni aruanne 28. juunil 2010

Küllap mäletate kõik, missugused probleemid kerkisid eelmisel aastal üles revisjonikomisjoni aruandega seoses, missugused puudused kabeliidu raamatupidamises ilmnesid ja millised süüdistused sellega kaasas käisid. Revisjonikomisjonil on hea tõdeda, et tema tööst on kasu olnud ning 2009. aastal oli kabeliidu raamatupidamise olukord palju parem kui 2008. aastal.

Olemas on pangakontode väljavõtted kogu aasta ulatuses.

Peale selle on kabeliidul nüüd mitte üks konto, vaid kaks. Nähtavasti on mõeldud neist üks üle-Eestiliste ja teine üle-Euroopaliste asjade ajamiseks, aga tundub, et endiselt aetakse mõlemalt arvelt mõlemaid asju. Ega sinna polegi suurt midagi parata, kui valitsuse toetus saabub mõlemale arvele. Mingil määral on püütud siiski kindlat suunda ajada, kandes raha ühelt arvelt teisele.

Noortespordi rahad on kulutatud sihtotstarbekohaselt.

Kõik kabeliidu võlad on tegevdirektori sõnul likvideeritud.

Võistluste korraldamisel on jäädud eelarve piiresse.

Puudustest rääkides on kabeliidule korduvalt tehtud suuri arveid, kusjuures nende vajalikkust ja kulude olemust pole selgitatud. Enamikule neist sain tagantjärele tegevdirektorilt selgituse, aga näiteks arveid, kus tegevdirektor on kahel juhul võtnud välja kokku üle 18 tuhande krooni "majanduskulude katteks", ta ei selgitanudki, mis majanduskulud need olid ja missuguse võistluse või üritusega seoses. Revisjonikomisjon ei tea, kas see oli õigustatud kulu.

Suurte võistluste korraldamisel on tegevdirektor välja võtnud korraga kümneid tuhandeid kroone, teisisõnu kogu võistluste korraldamiseks ette nähtud raha, ja võistlused on selle rahaga tõepoolest peetud saanud, aga lähemat teavet kulude jaotuse kohta ei ole (tagantjärele sain umbkaudse kulude jaotuse).

Arvestades suurt edasiminekut raamatupidamises eelmise aastaga võrreldes, soovitab revisjonikomisjon juhatuse tegevusaruande kinnitada, kuid paneb juhatusele südamele järgmisel aastal kulud veelgi läbipaistvamalt esitada ning põhjalikumalt lahti kirjutada kulude, eriti paljude tuhandete kroonide suuruste kulude jaotus ja otstarve.

Muud sõnavõtud

UP: Kas on sidemeid FMJD 64 sektsiooniga?

ML: Formaalselt on, sisuliselt mitte väga. Küsimus on laiem: sidemetes mitte ainult vene kabe, vaid ka checkersi ja teiste kabeliikide sektsioonidega. Kõik nad peaksid kuuluma FMJD alla. Aga seal on palju isikutevahelisi vastuolusid. Äkki tuleb seal lähiajal läbimurre. Siis võiksime korraldada rahvusvahelise vene kabe turniiri.

IN: Loodame korraldada Kuldse Kabe 30. turniiri vene kabes. Võistlus toimub kadettidele ning võistkonna moodustavad 4 poissi ja 1 tüdruk. Seal osaleksid peale meie veel Läti, Leedu, Poola ja Valgevene. Eestist kui korraldajariigist võib olla mitu võistkonda. Mul juhendit veel ei ole. Võistlus peaks algama 4. jaanuaril 2011 ja kestma 5 päeva. Majutus ja toitlustus peaksid jääma 10 dollari sisse päev.

VLm: Tänavu toimub noorte MM Peterburis. Iga riik saab igas vanuseklassis 1 sportlase tasuta välja panna.

UP: Meil ei ole meistrivõistlusi peetud. Kuidas leida see, kes tasuta sõidab?

HJ: Eelmise aasta põhjal.

UP: Vanuseklassid on vahepeal muutunud. Osa lapsi on vahepeal sellest vanuseklassist välja langenud, milles nad Eesti meistriks tulid.

HJ: Tabelid on ju ikka olemas. Kui võitja on üle läinud järgmisse vanuseklassi, siis võtame esimese nendest, kes ei ole järgmisse vanuseklassi läinud.

VLm: 8. juulil algavatele noorte mõttemängude festivalile on oodatud kõik noored.

JM: Kas on veel küsimusi ja ettepanekuid?

Ei ole.

Irmal oli sünnipäev ja JM annab talle uhke lillekimbu.

Protokollis Taivo Rist.


Eesti Kabeliidu üldkoosolekud
2001200320062008200920102011201220132013 suvi2015201620172017 suvi20182019 - 2019 kevad - 2022