Eesti Kabeliidu 2019. aasta teine üldkoosolek

Allikas: Kabeliit

Toimumise aeg: 05. aprillil 2019 kell 17.00-18.00
Toimumise koht: Tartu Mart Reiniku Kool, Vanemuise tn 48, Tartu

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine

 • juhataja: Tarmo Tulva
 • protokollija: Krista Pahapill
 • osales 10 klubi 17st (osalejate nimekiri lisamisel)


2. Päevakorra kinnitamine

 • päevakorda punkte ei lisatud


3. Majandusaasta aruanne

 • klubidele on aruanne eelnevalt laiali saadetud. Küsimusi selles osas ei esitata.


4. Revisjonikomisjoni aruanne

Indrek Migur:

 • elame EOK/Kultuuriministeeriumi toetusest
 • juhatusel töö, kust leida lisatoetust (Maailma kabeföderatsiooni kontori ülalpidamise toetusele lisaks saame veel tegevustoetust ja noorterahasid. EOK ei maksa välja alla 5000 euroseid toetuseid.)
 • Revisionikomisjon soovitab kinnitada majandusaasta aruande.

Tarmo Tulva:

 • Maailmaorganisatsiooni peakontori toetus moodustab 50% EKL eelarvest. Seda raha saame kasutada ainult sihtotstarbeliselt.
 • 2018 a. EKL suuremaid rahvusvahelisi turniire ei korraldanud, küll aga planeerime neid korraldada 2020 a. ning siis saab ka küsida rohkem erinevaid toetuseid. Suurvõistluste korraldamisel on peamine siiski korraldamise rõõm. Enamasti tuleme ots-otsaga kokku. Väga vähe on kordi kus oleme väikeses plussis.
 • Tulude poolt on raske prognoosida, kuna paljud tulud on taotluste põhised ning kunagi ei tea ette palju taotletavast summast antakse.

Andrus Tull:

 • Soovib näha revisjonikomisjoni akti. (MTÜ-de seadus näeb ette, et kui MTÜ-l on revisionikomisjon, siis MTÜ-l tuleb koos majandusaasta aruandega esitada ka revisionikomisjoni aruanne.)
 • Soovib saada eelarve prognoosi ja täitmist (3 numbrit - 2018 prognoos, 2018 täitmine, 2019 prognoos)

Arno Uutma:

 • Järgmisel aastal on oht ilma jääda noortetoetusest, kuna raha jagamisel hakatakse arvesse võtma ainult neid klubisid, kus on litsenseeritud treener(id). Kui treeneril pole litsentsi, siis ei saa klubi raha ning ei saa ka EKL raha.
 • litsensi saamiseks tuleb läbida eriala koolitus (korraldab EKL) ning üldained (info EOK kodulehel)


Otsustati, et juhatus saadab klubidele:

 • revisjonikomisjoni akti
 • 2018/2019 eelarve prognoosi/täitmise numbrid
 • info treenerite koolituse kohta


5. Majandusaasta aruande kinnitamine

 • Vastu: ei ole keegi
 • Erapooletu: Andrus Tull (Järvamaa KK)


6. Muud küsimused

 • Tarmo Tulva: erinevad arvamused, kuidas peaks toimima reitingute ja järkude arvutus.
  • Andrus Tulli ettepanekud:
   • kehtestada normaalne algreiting
   • vähendada järke
   • muuta U.Väärtnõu järk vastavalt IDF-ile
  • Ülar Poomi ettepanek:
   • võtta 100-ses kasutusele FMJD reeglid ning 64-ses IDFi
   • Tarmo Tulva: Milleks siis üldse Eesti reitinguid arvutada? Süsteemi arendamine ja ülevalpidamine on piisavalt keerukad ja ajamahukad, et mitte duplitseerida seda mida mujal juba tehakse.
   • Arno Uutma: Mis saab siis kui FMJD või IDF otsustavad, et reitingu arvutus muutub tasuliseks teenuseks?
 • Kalenderplaan:
  • Koostatakse detsembris. Varem ei saa kuna oleme sõltuvuses Malemaja kalendrist ning mida varem avalikustame, seda suurem on tõenäosus, et peame plaani muutma.
  • Kas võtame sihi, et EMV on võimalikud lühike? Kas see suurnedaks osalejate hulka? Leiti, et oslaejate hulk on siis suurem kui võistluste aeg kalenderplaanis ei muutu peale avalikustamist ja enne võistluste algust. EMV 64 korraldamine jaanuaris ja ka aprillis on OK.
 • Andrus Tull ettepanek:
  • EMV võitjatele lisaks medalitele anda ka väike karikas graveeringuga


Otsuseid vastu ei võetud


7. Koosoleku lõpetamine


Eesti Kabeliidu üldkoosolekud
2001200320062008200920102011201220132013 suvi2015201620172017 suvi20182019 - 2019 kevad - 2022