Kabekoodeks

Allikas: Kabeliit

Kabekoodeks


NB! Tõlgete osas ei ole tegu lõplike tekstidega. Oodatud on igatsugu ettepanekud. Kõik parandus- ja täiendusettepanekud, märkused jne. palume teha arutelulehekülgedel. Arutelulehekülgedel allkirjastamiseks vajutage neli korda ~


Reeglite muudatused ja muud teadaanded leiad kohtunikekogu alamlehelt Teadaanded


SISSEJUHATUS

Kabekoodeksis pole võimalik käsitleda kõikvõimalikke mängulaual ja võistlustel tekkida võivaid olukordi, samuti ei ole võimalik reguleerida kõiki korraldusküsimusi. Nendel juhtudel, milda koodeksi mingi artikkel täpselt ei reguleeri, peaks olema võimalik jõuda õige otsuseni, kui uurida koodeksis analoogilisi olukordi. Koodeks lähtub sellest, et kohtunikel on vajalik pädevus ning nad on täiesti objektiivsed. Liiga detailsed reeglid võivad aga piirata kohtuniku otsustusvabadust ning sel moel takistada tal probleemile leida niisugust lahendust, mis oleks õiglane, loogiline ja arvestaks juhtumi konkreetseid iseärasusi.


NB! 64 kabe koodeks on töö all kohtunikekogus: Kohtunikekogu

Vene kabe koodeks Osa 1 - Kabemängu reeglid

Osa 2 - Kiir- ja välkkabe reeglid

Osad 1 ja 2 on kinnitatud EKL juhatuse poolt 12.12.2016.


Märkus
Juhul kui esineb vastuolu siinse tõlke ja ingliskeelse FMJD ametliku reglemendi vahel – kehtib viimane.
Võistlusmäärused


Lisad

Siinse materjali eri osade kallal on vaeva näinud Harry Pohla, Lembit Vahesaar, Uno Plakk, Edgar Mitt, Villem Lüüs.