Eesti Kabeliidu 2019. aasta üldkoosolek

Allikas: Kabeliit

Eesti Kabeliidu 2019. aasta üldkoosolek toimus reedel, 1. veebruaril 2019 Tallinna Malemajas pärast Eesti meistrivõistluste IV vooru.

Üldkoosoleku algus on välja kuulutatud kell 17.00. See langeb kokku tegeliku algusega.

Osalejad

Osalejad (sulgudes esindatav klubi või muu organisatsioon, mis võib erineda osaleja enese kuuluvusest): Ivo Vana, Heinar Jahu, Raivo Rist (Hiiumaa), Ülar Poom (Jõgeva), Arno Uutma (Saaremaa, juhatus), Viktoria Lehtmets (Läänemaa, Remii ja Tamka, juhatus), Kerdi Pesur (juhatus), Krista Pahapill (Tabasalu, juhatus), Kermo Taimre (juhatus), Irma Nahkor (Nupuklubi), Andrus Tull (Järvamaa), Krista Villemson (Nõmme), Taivo Rist (aukohus), Kristi Promet (kohtunikekogu) ja Andres Karu (Tartu Kalev). Aare Harak (FMJD) astub korraks läbi, Villem Lüüs ainult vaatab ukse vahelt. 11 klubi 17-st on esindatud ja kvoorum sellega olemas.

AT: Meil on palju klubisid, kus sisuliselt tegevust ei toimu ja mis ka liikmemaksu ei maksa. Miks neil hääleõigus on? Niisugused on näiteks Remii ja Into.

VLm: Meil pole põhikirjas punkti, et kui klubi liikmemaksu ei maksa, siis ta kaotab hääleõiguse. Muidugi võime põhikirja järgmisel korral vastavalt täiendada. Ma ju võin loobuda Remii esindamisest, kvoorum on sellegipoolest olemas.

President Tarmo Tulva ei osale, sest jäi haigeks. Samuti ei osale Janek Mäggi. Koosoleku juhatajaks valitakse ühel häälel aseesimees Arno Uutma ja protokollijaks Taivo Rist.

Päevakorras on kaks punkti: juhatuse tegevusaruanne ning presidendi ja juhatuse valimised. Kolmas punkt on muud küsimused, aga hiljem selgub, et muid küsimusi ei ole. Majandusaasta aruanne on olemas, aga seda ei saa arutada, sest revisjonikomisjon pole selle kohta arvamust avaldanud. Ükski revisjonikomisjoni liige pole ka kohal. Sealjuures Riho Teinemaa osales hommikul siinsamas Eesti meistrivõistluste voorul ja ikka ei tulnud kohale.

Päevakord kinnitatakse ühel häälel.

Juhatuse tegevusaruanne

AU: Mingis mõttes oli mullu vaheaasta, suurvõistlusi Eestis ei toimunud. Korraldasime Eesti meistrivõistlusi ja Rüütsalu turniiri. Esimest korda korraldasime Eesti meistrivõistlused brasiilia kabes ja saatsime võitja Argo Unnuki maailmameistrivõistlustele.

Rahvusvahelises plaanis andis tooni FMJD ja IDF-i omavaheline kemplus. FMJD juhib rahvusvahelist ja IDF vene kabet, kuid FMJD on hakanud ka vene kabe meistrivõistlusi korraldama. Me korraldasime Kuremaal IDF-i maailma karika etapi, kus osales 43 sportlast 8 riigist.

Meie rahastamine Eesti Olümpiakomitee poolt vähenes oluliselt. EOK heitis meile ette, et meil ei töötavat kohtunikekogu, meil pole vastu võetud eetikakoodeksit ega ausa juhtimise reegleid. Praegu saame ruume üürida FMJD rahadest, aga võib-olla kaob FMJD peakorter 3 aasta pärast Eestist ära ja siis me peaksime sellest loobuma. Ühtlasi peaksime siis võistluste osavõtutasu suurendama.

EOK nõuab, et edaspidi tohivad Eesti meistrivõistlustel osaleda ainult need, kellel on vastav arstitõend.

AT: Kas eelmisel üldkoosolekul seda arutati?

AU: Ei, see otsus avalikustati alles 2 nädalat tagasi.

AT: Kas edaspidi tuleb tõend hankida igaks võistluseks eraldi või on tõendil mingi kehtivustähtaeg?

AU: Selle tõendi annab perearst. Minu perearst vaatas mulle ainult otsa ja kirjutas midagi küsimata 10-aastase tähtajaga tõendi.

Noorkabetajatele oli eelmine aasta suurepärane. Saime väga palju esikümnekohti ja isegi medaleid. Minu jaoks on näitaja just nimelt esikümnekoht. Kas tänavu üldse midagi saame, on teadmata.

IN: Seda soodustas kahtede võistluste olemasolu. FMJD ja IDF korraldasid mõlemad omi meistrivõistlusi, võistlejad hajusid nende vahel ja esikümnesse oli lihtsam pääseda.

Avasime malemaja seinal mälestustahvli peaministri ja praeguse riigihaldusministri juuresolekul ning juba järgmisel päeval, esmaspäeval lendas muinsuskaitse meile peale, et me poleks seda tahvlit avada tohtinud.

Eelmisel aastal töötas aktiivselt kohtunike kogu, mis korraldas treenerite koolituse. Selleks, et saada riigilt toetust üle 5000 euro, peab olema üks 7. kategooria treener.

2019. aasta noorte MM-i korraldamise õigus läks Lätile.

Meil on kaks palgalist töötajat, Aare FMJD ja Viktoria EKL asjade jaoks. Tulude poolelt oleme tänavu eelmise aasta tasemel ja loodame kuludki samad hoida, näiteks töötajate palgatõusu pole tänavu ette näha.

VLm: Kõik tiitlivõistluste osavõtumaksud läksid meile mullu maksma 3500 eurot.

AU: On soovitatud, et kabeliit maksaks edaspidi suurvõistlustel ainult põhiturniiri osavõtumaksu ja kui keegi tahab osaleda selle juurde kuuluval kiir- või välkturniiril, siis maksku osavõtumaks ise.

Revisjonikomisjoni töös on jätkuvalt probleeme. Sellegipoolest soovitab Tarmo Tulva jätkata sama koosseisuga.

AT: Miks me täna revisjonikomisjoni ei vali, vaid ainult juhatust? Loogiline oleks valida kõik juhtorganid korraga. Ja miks me ei aruta täna majandusaasta aruannet? Koosolek tuleks korraldada alles siis, kui revisjonikomisjonilt on saadud majandusaasta aruandele hinnang. See näitab puudujääke plaanimises.

AU: Revisjonikomisjon tuleb valida alles juuniks, kui nende volitused lõpevad, aga juhatus tuleb valida täna, sest selle volitused lõpevad veebruaris ära.

UP: Kuid need kaks peaks saama ühitada. See pole hea, kui juhatus valitakse veebruaris ja revisjonikomisjon juunis. Seadus lubab juhatuse volitusi erakorraliselt poole aasta võrra pikendada.

KP räägib kohtunikekogu tööst. FMJD ootab 1. aprilliks igasuguseid parandusettepanekuid kabekoodeksisse, sealhulgas sõnastuslikke. Ja kabetajad on väga oodatud parandusi tegema. Mina olen harjunud mõnd punkti ühtmoodi tõlgendama, aga teie võib-olla muudmoodi. Kui kellelegi tundub, et mingi koht kabekoodeksis on segane, siis andke sellest kohtunikekogule teada, kohtunikekogu korjab arvamused kokku ja saadab FMJD-le.

Võistlejate loosimise arvutiprogrammi Draughts arbiteri kasutusjuhendit tõlgitakse eesti keelde, aga seda takistab asjaolu, et programm on pidevas muutumises. Kui me kahtlustame, et mingi versioon jääb pikemaks ajaks stabiilseks, siis võime seda dokumenteerima hakata.

AU: Eesti on vist viimane riik, mis kasutab terminit "vene kabe", isegi Valgevene ei tee seda enam.

TT on nõus järgmiseks ametiajaks presidendiks kandideerima.

AT: Kas peab tingimata täna valima? Revisjonikomisjoni ju ei valita.

AU: Majandusaasta aruande peab üle vaatama kas revisjonikomisjon või audiitor, aga audiitor toob kohe kulu.

KPp: Revisjonikomisjon pole juba mitu aastat tööd teinud. Miks me peame lootma, et nad seekord töötama hakkavad?

AT: Mitu aastat tagasi juhtis revisjonikomisjoni Urmo Ilves. Tema tegi head tööd ja koostas kabeliidu majandustegevuse kohta Powerpointi ettekandeid ja esitas soovitusi, aga kui neid mitu aastat järjest ei arvestatud, siis ta loobus tööst revisjonikomisjonis.

KPp: See, et soovitusi ei arvestata, pole põhjus tööd revisjonikomisjonis halvasti teha või tegemata jätta. Aga kui meil revisjonikomisjon ei toimi, siis võib-olla oleks parem ikkagi tellida audit?

AT: Audiitor vaatab ainult numbreid, aga nende taga olevat sisu ta ei tea.

AU: Aga nüüd siiski presidendivalimised. Pakun, et valime täna presidendi ära. Tarmo Tulva on kandidaat. Kas on teisi kandidaate?

ÜP: Ma tahaksin presidendilt midagi küsida, aga teda pole kohal. Kuidas me valime presidendiks inimest, kes pole oma tegevuskava tutvustanud?

Kuidas on osavõtumaksudega liikmetele ja mitteliikmetele? Nad peaks olema võrdselt koheldud, aga meil on osavõtumaksud erinevad. Kas maksuamet ei arva meid sedasi välja maksusoodustusega organisatsioonide hulgast?

AU: Kui organisatsioonil on dokumendid korras, siis on spordialaliit kohustatud ta oma liikmeks võtma. Maleliidus tullakse liikmeks ja lahkutakse liikmest ainult kohtuotsusega

Ettepanek on klubi liikmemaksuks kehtestada 50€ aastas ja kes pole klubi liige, maksab 10€ võistluse pealt. Kes on klubi liige, saab tasuta. Näiteks Maldon Haljas ei ole ja siis maksabki edaspidi 10€ võistluse pealt.

Häältega 10 poolt ja 1 erapooletu kinnitatakse Eesti Kabeliidu liikmemaksuks 50€ aastas ja nendele sportlastele, kes ei kuulu ühtegi liikmesklubisse, osavõtumaksuks Eesti meistrivõistlustel 10€ võistluse pealt.

AU: Juhatusel on järgmisel aastal mitu tööd teha. Kõigepealt rahastus. Mis saab 3 aasta pärast, kui FMJD peakorter võib-olla Eestist ära läheb? Teiseks järgud. Asjale tuleb teha restart, sest praegu peaaegu ei ole võimalik meistrikandidaadi järku täita. Nõukogude aja lõpus kinnitati meistrikandidaatideks suur hulk inimesi, kelle mängutase sellele ei vastanud, ja viimase paarikümne aastaga pole neid peaaegu juurde tulnud. Püramiid on tagurpidi: meistrikandidaate peaks olema vähe ja madalamaid järke palju, meil on vastupidi. Kas peame ootama veel paarkümmend aastat, kuni praegused meistrikandidaadid on enamjaolt ära surnud ja olukord normaliseerub?

AT: Uue mängija algreiting on FMJD-l 2100 ja IDF-il 1900, aga meil 1200. See vahe on väga suur. Meil peaks see olema palju kõrgem.

AU: Üks võimalus on lisada noorte reitingule iga täidetud järgu pealt 100 punkti. See annab noortele motivatsiooni järke täita. Priit Lokotaril on praegu reiting 1600, sest ta mängib noortevõistlustel, kus konkurendid on umbes 1200-se reitinguga ja kelle võitmine ei anna reitingule midagi juurde. Tema tegelik mängutase on 2200. See ongi restardi moment. Korda tuleb teha ka mõtlemisajad. Nendele võistlustele, kus saab järke täita, kehtivad nõuded mõtlemisaja osas ja meie noorte meistrivõistlused peavad mõtlemisaja poolest nendele nõuetele vastama.

AT toob näiteid võistlustest, mille võitja ei saanud reitingule peaaegu midagi juurde. See on hästi näha võrdluses FMJD ja IDF-i reitingutega: kui ta IDF-i turniiri võitis, sai ta IDF-i reitingule mitukümmend punkti juurde, Eesti reitingule 1 punkti.

Ühel häälel valitakse Kabeliidu presidendiks tagasi Tarmo Tulva.

Juhatuse valimine

AU loeb ette 8 nime, keda ta soovib näha järgmises juhatuses. Rõhuv enamus neist on vana juhatuse liikmed. Tekib küsimus, mida nad vanas juhatuses teinud on, ja AU selgitab.

AU: Urmol oli kunagi abipakett väljaspool Tallinna asuvatele alustavatele kabeklubidele.

Põhja-Tallinna Jalgpallikool tahtis mind oma poiste kabetrenni korraldama. Ma ütlesin, et mina võin tulla ühel tingimusel: et kabe peab olema tähtsam kui jalgpall. See polnud neile vastuvõetav.

Krista Pahapill on tegelenud reitingutega, mida me kõik sõimame.

KPp: Mina ei tea kabest midagi, mina ainult realiseerin kokkulepitud algoritmi. Kui lepite kokku teistsuguse algoritmi, siis andke mulle teada ja ma teen muudatused ära.

AU: Viktoria Lehtmetsa käes on raamatupidamine ja aruandlus. Janek Mäggi on esinduspersoon. Argo tegeles 2 aastat tagasi reitingutega, aga enam pole ta seda mõnda aega teinud. Kermo Taimre on kohtunik ja võistluste korraldaja.

KT: Praegu ma panen Kohilas kaberingi käima.

ÜP: Selleks ei pea juhatuses olema, et häid mõtteid genereerida. Kui Narvas toimusid Eesti meistrivõistlused, siis mis juhtus pärast seda Narva kabes? Mitte midagi.

AU: Kasparovi programm "Male kooli" tõi ka kabele suurt kasu. Valgas toimuvad kabetrennid, ainult nad ei käi väljas võistlemas.

AT esitab juhatuse liikme kandidaadiks Ülar Poomi. Pärast pikka kõhklemist nõustub Poom kandideerima.

AT: Kui palju juhatus koos käib? Kas kord või paar aastas?

AU: Palju sagedamini. Ma ei oska täpset arvu öelda. See on Viktoria Lehtmetsa asi, tema peab üldsust juhatuse koosolekutest teavitama.

ÜP: Ma oleksin põhimõtteliselt nõus osalema, aga ma ei taha kohal käia, sest ma elan Jõgeval ja mul läheb terve päev koosoleku peale ära. Tahaksin koosolekul osaleda virtuaalselt.

AT: Kas kõik eelmise juhatuse liikmed kandideerivad tagasi?

AU: Stan Nahkor ei kandideeri. Ta ei osalenud juhatuse töös ka.

Otsitakse teisi kandidaate. Mõnel kohalviibijal on juba ülesanne aukohtus või kohtunikekogus, Irma Nahkor keeldub, mõni elab Tallinnast kaugel ja tal oleks ebamugav juhatuse koosolekutel käia. Nende kohta, kes kohal ei ole, pole teada, kas nad ikka tahavad juhatuses tööd teha. Seega jääb juhatuse 8 vabale kohale (president on automaatselt juhatuses) 9 kandidaati.

Lühidalt arutatakse, kui suur peaks juhatus olema. Põhikiri lubab 5–9 liiget. Üksmeelselt otsustatakse valida 9 liiget.

Sel ajal, kui hääletussedeleid välja prinditakse, selgitatakse hääletussüsteemi. Hääletatakse salaja ja nende nimede taha, kelle poolt hääletatakse, tuleb teha pluss. Igaühel on 8 häält, nii et kui keegi kõigi 9 nime taha plussi teeb, siis on see hääletussedel kehtetu. Kõiki 8 häält ei pea ära andma, poolthääli võib ka vähem anda. See, kes saab kõige vähem hääli, ei pääse juhatusse, ülejäänud pääsevad.

Moodustatakse häältelugemiskomisjon koosseisus Kristi Promet ja Andrus Tull. Hääletatakse. Komisjon loeb hääled kokku.

Lisaks presidendiks tagasi valitud Tarmo Tulvale valitakse uude juhatusse Janek Mäggi, Kerdi Pesur, Krista Pahapill, Krista Villemson, Ülar Poom, Viktoria Lehtmets, Arno Uutma ja Argo Unnuk. Valituks ei osutunud Kermo Taimre (4 poolthäält), eelviimane sai 6 poolthäält. Valimistulemused kinnitatakse ühel häälel.

Aukohtusse kuuluvad Taivo Rist, Janne Mumme ja Arvi Tamm. Sealjuures Tamm on tervislikel põhjustel kabest kaugenenud ega saa jätkata. TR on nõus jätkama, JM-ile helistatakse ja temagi on nõus jätkama. Kolmandat liiget kohalolijate seast ei leita, sest nad peavad kõik kuuluma eri klubidesse. Helistatakse Villem Lüüsile, kes keeldub. Seetõttu otsustatakse aukohut esialgu mitte valida.

Ühel häälel pikendatakse aukohtu ja kohtunikekogu volitusi järgmise üldkoosolekuni. Mõlemad jätkavad endises koosseisus.

Lõpp kell 18.35.

Koosolekut juhatas Arno Uutma.

Protokollis Taivo Rist.


Eesti Kabeliidu üldkoosolekud
2001200320062008200920102011201220132013 suvi2015201620172017 suvi20182019 - 2019 kevad - 2022