Eesti Kabeliidu 2017. aasta üldkoosolek

Allikas: Kabeliit

Eesti Kabeliidu üldkoosoleku toimus 28.01.2017 Kloogaranna Noortelaagris

Koosoleku algus 10:05

Koosoleku juhataja: Tarmo Tulva - TT
Protokollija: Krista Pahapill

Osalesid: Viktoria Lehtmets (Läänemaa Kabeklubi volitus, Remii), Kerdi Pesur - KPe, Arno Uutma (Jõgeva Kabeklubi, Järvamaa Kabeklubi volitus), Indrek Migur - IM, Jaan Truu (Saaremaa Kabeklubi) - JT, Ivar Truu (Saaremaa Kabeklubi), Hans Pukk (Tabasalu Kabeklubi), Janek Mäggi (Nupuklubi) - JM, Aare Harak - AH, Heinar Jahu (Nõmme Kabeklubi) - HJ, Krista Kuusik (Nõmme Kabeklubi), Kermo Taimre (Nõmme Kabeklubi), Arvo Rist (Hiiumaa Kabeklubi) - AR, Raivo Rist (Hiiumaa Kabeklubi) - RR, Raimo Karjus

Esindatud on 9 klubi 16-st.


PÄEVAKORD:

  1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine
  2. Päevakorra kinnitamine
  3. Tegevusaruanne
  4. Presidendi ja juhatuse liikmete valimine
  5. Muud küsimused
  6. Koosoleku lõpetamine
1. Koosoleku juhatajaks kinnitatakse Tarmo Tulva ning protokollijaks Krista Pahapill.


3. Tarmo Tulva ettekanne 2016 aasta tegevustest:
2016.aastal toimusid kõik Eesti meistrivõistlused, Enn Rüütsalu mälestusturniiri kõik etappid ning korraldati Eurooopa võistkondlikud meistrivõistlused, kus osalesid ka kaks Eesti meeste ja kaks Eesti naiste võistkonda - ka meie noortel oli võimalus sellel võistlusel tugevatega võistelda.
Tulemuste poolest oli 2016 a. keskpärane. Euroopa noorte meistrivõistlustelt tuldi tagasi mitme esikümne kohaga, neist parim 5.koht. Medalist jäi jällegi gramm puudu.
Eelmisel aastal tegi tublit tööd Kohtunikekogu, kes uuendas ning tõlkis mitmed reeglid eesti keelde. Selle eest suured tänud Kristile, Kerdile ja Aarele.
Juhatuse tegevus - koos käidi ebaregulaarselt, vastavalt vajadusele. Seda seetõttu, et anda juhatusele puhkust, kuna 2015. aasta oli kurnav korraldusliku poole (Euroopa noorte meistrivõistlused) pealt ning 2017. aastal on jällegi vaja aktiivne olla Maailma meistrivõistluste korraldamisel. Lisaks MMile toimub 2017a Tallinnas ka FMJD üldkogu, kus üks presidendikandidaat on Janek Mäggi, kellel on loomulikult olemas EKLi toetus selleks. MMi ja FMJD üldkoosoleku finantside pool on hetkel veel lahtine. Eelarve on ~100000EURi, millest alla poole on olemas. MMil osaleb 84 meest ning 16 või 24 naist. MMi korraldamine annab võimaluse osaleda ka meie mängijatele (viimastel aastatel pole seda olnud) - ilmselt 3 kohta Eesti meestele ja 2 kohta Eesti naistele. Eesti mängijate MMile pääs otsustatakse Eesti meistrivõistluste tulemuste põhjal.
Reitingute osas jäi Tarmo T. eelmisel aastal ajaliselt hätta ning need sai tehtud alles 2017a jaanuaris. Lubab end selles osas parandada.


4. Presidendi kandidaatide üles seadmine
TT annab võimaluse osalejatel esitada kandidaate EKLi presidendi kohale ning täpsustab, et presidendil puuduvad hüved.
JM esitab presidendi kandidaadiks Tarmo Tulva.
Rohkem kandidaate ei esitata.

Pannakse hääletusele kas keegi on vastu avalikule hääletamisele. Keegi ei ole.
Toimub avalik hääletus Tarmo Tulva EKLi presidendi kohal jätkamiseks. Kõik on poolt, EKLi presideniks on valitud Tarmo Tulva. (Aplaus)

Juhatuse liikmete valimine
TT: On rahul olemasoleva juhatusega, aga Hans P. on avaldanud soovi juhatusest välja astuda. Täname Hansu tema senise panuse eest ning vaatamata sellele, et ta juhatusse enam ei kuulu on ta nõus juhatust ikka aitama. Hansu asemel teeb Tarmo ettepaneku Kermo T.-le astuda EKLi juhatusse.
Kermo on nõus oma kandidatuuri üles seadmiseks.

Juhatuse kandidaatidena seatakse üles: Arno Uutma, Argo Unnuk, Stan Nahkor, Kerdi Pesur, Viktoria Lehtmets, Kermo Taimre, Janek Mäggi ja Krista Pahapill.
Rohkem kandidaate ei esitata.

Pannakse hääletusele kas keegi on vastu avalikule hääletamisele. Keegi ei ole.
Toimub avalik hääletus kõikide esitatud kandidaatide kinnitamiseks juhatuse liikmeteks. Kõik on poolt. (Aplaus)

TT täpsustab veel tuleviku plaane EDC ja FMJD osas. Juhul kui Janek M. osutub valituks FMJD presidendiks, siis ehk õnnestub tuua ka rohkem võistluseid Eestisse. Kui Janek M. saab FMJD presidendiks, siis EDC kontor kaob Eestist ära ning on lootust, et see läheb Leetu. EDC juhatusse läheks Janeki asemel Tarmo. Aare liiguks FMJD rahandus juhiks.
Kõik on oodatud abistama nõu ja jõuga 2017. aasta oktoobris toimuva MMi korraldamisel.


5. Muud küsimused

5.1.
RR: Toob välja kaks konflikti EKLi kalnderplaani ning Euroopa meistrivõistluste vahel.

  • Euroopa võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabs 17-23.september Leedus ja Eesti meistrivõistlused välkkabes (64) 23.september Haapsalus.

Lisaks ajalisele konfliktile, kuidas paneme kokku võistkonna EMile? Kas anname võimaluse noortele või saadame täiskasvanud?
Tehakse otsus võistkond kokku panna Eesti meistrivõistluste tulemuste põhjal ning kui võitjatel pole soovi siis teha järgmisena ettepanekud suurmeistritele.

  • Euroopa veteranid 26.november - 3.detsember ja Eesti võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes 2-3.detsember

TT: Kalendri koostamine on keerukas kuna võistluseid on väga palju ning me üritame teha nii, et võimalikult paljudel võistlustel oleks võimalik osaleda (s.t et võistlused ei kattuks). Täname tähelepanekute eest. Juhatus vaatab kalendri üle ning võimalusel teeb muudatused ja teavitab ‘kabe’ maililisti kaudu muudatustest.


Arutletakse noorte võistluste ajakontrolli üle ja leitakse et ajakontroll peaks kohalikel võistlustel olema sama mis Euroopa meistrivõistlustel.
RR kiidab noori, et nende partiid on hästi üles kirjutatud ja ka veebi riputatud.
KPe täpsustab, et partiid on tema poolt sisestatud ning üldse käib partiide sisestamine vabatahtlikkuse alusel, kellel parasjagu aega on.

RR: palve, et kui toimub võistlustele registreerimine, siis võiks EKLi lehel olla jooksvalt üleval nimekiri registreerunutest.
AH nõustub, et seekord 64 EMil sai võistlejate nimekiri üles viimase 24h jooksul enne võistluseid ning lisaks läks kehvasti see et reitingud uuenesid viimase 24h sees.
JM rõhutab, et dokumente EKLi lehel ei tohi enne võtta tõe pähe, kui need pole juhatuse poolt kinnitatud.


5.2.
Tarmo Tulva’le meenub, et päevakorrast on välja jäänud revisjonikomisjoni valimine.
Kuna eelmine revisjonikomisjon ei edastanud eelmine aasta aruannet (põhjus selleks on teadmata), siis sama komisjoni tagasi valida ei soovi.
Uute liikmete osas on Tarmo läbi rääkinud Imre Antoni ja Riho Teinemaaga, kes on mõlemad nõus revisijonikomisjonis olema. Lisaks tehakse kohapeal ettepanek Indrek Migurile.

IM: Mis komisjonis teha on vaja?
TT: Üle vaadata majandusaasta aruanne ja EKLi kulud. Juhatuse töö kontroll.
IM: Olen nõus kui see liiga koormavaks ei muutu.
Jaan Truu: Kes olid vanas komisjonis?
TT: Urmo Ilves, Ülar Poom, Kaari Vainonen, Piret Viirma
Jaan Truu: Kiidab U.Ilvest, et sai temalt mingi aasta väga põhjaliku küsimustiku. Aga kahjuks ta ei tea mis sellest edasi sai.
TT: Ei kritiseeri. U.Ilves on varasemalt väga tubli olnud, lihtsalt eelmisel aastal läks sellega veidi pahasti.
IM: Pakub, et U.Ilves võiks jätkata kui ta tubli on.
TT: U.Ilves juba eelmine kord väga ei tahtnud revisjonikomisjonis olla. Ehk vajab veidi puhkust.
Ettepanek valida revisjonikomisjoni Imre Anton, Riho Teinemaa ja Indrek Migur.

Toimub hääletus. Kõik on poolt.


5.3.
IM: Tõstatab klubita mängijate teavitamise probleemi. Oleks vaja maililisti.
TT: Kabeliidul on list olemas, millega liitumiseks peab inimene ise soovi esitama. Me ei saa kedagi omaalgatuslikult sinna lisada.
IM: Vanemad inimesed ilmselt ei tea selle olemasolust. Hea oleks kui aeg-ajalt saaks teavitusi kui mõni tähtsam võistlus hakkab lähenema.

Lepitakse kokku, et Malemajja stendile pannakse info mailinglisti kohta.


5.4.
Kuna juhatuse 9st liikmest 7 on koosolekul kohal, siis valitakse ühehäälselt ära ka uued asepresidendid - Arno Uutma ja Kermo Taimre.


5.5.
HJ: 2017a minikadettide meistrivõistlused rahvusvahelises kabes oleks pidanud jätma alles pikema ajakontrolli. 7-8tunnine päev ei tohiks olla probleem. Võistluse oleks võinud jätta ka kahepäevaseks.
TT: nii lühikese etteteatamisajaga on 2päevane võistlus keeruline kaugemalt tulijatele.
HJ: võistlejatele oli see häiriv. Muutmist oleks pidanud kaaluma teisiti.
TT: 2018a võistlused toimuvad 2päeva ja ajakontrolliga 30’+30’’
HJ: Juunioritel ja kadettidel võiks olla täisajakontrolliga, mini ja pisikadettidel lühendatud - vaja rääkida läbi lapsevanemate ja treeneritega.

HJ: Teeb ettepaneku noorte vanuseklasside muutmiseks - nii nagu males 2a vahedega.
TT: Kuidas toimub siis otsustamine, kes saab sõita lastest EMile ja MMile?
HJ: Ka seal võiks minna üle samale süsteemile.
TT: Vanuseklasse laiali lükates jääb meil igas klassis lapsi vähemaks. Vanemates ainult 1-2tk. Olen nõus, et võiks kaaluda lisaklassi tekitamist enne pisikadette.
HJ: Miks on meil lapsi vähe? Kas me oleme liiga pealiskaudsed?
TT: Vastupidi. Kabe on liiga keeruline, oleme liiga vähe pealiskaudsed.
IM: Vint.ee’s on palju noori - noored on internetis.
AH: Rahvaspordiüritus vs. Eesti meistrivõistlused. Valdademängul, Rae valla võistlustel on mängijaid küll - me lihtsalt ei leia neid ülesse.
IM teeb ettepaneku, et EKL võiks tekitada Vint.ee’sse oma ametliku seeriaturniiri ja siis aastalõpus karikaga autasustada parimat näiteks.

Lepitakse kokku, et vint.ee kalendrisse lisatakse ka EKLi võistluseid ning peetakse läbi Meikopiga seeriaturniiri osas.


5.6.
AH: võtab sõna seoses rahvusvaheliste võistluste korraldamisega Eestis. Et kõik peaks mõtlema kuidas me saaksime nendest enda jaoks kõige rohkem kasu. Sügisese MMi ajal on mängijatel üks vaba päev, kus saaks Eesti noorte jaoks midagi kasulikku maailmatasemel mängijatega organiseerida. Ootame ideesid klubidelt. Kõik mõtted on teretulnud.
TT: Sügisel on vaja teha ära ka kohtunikekoolitus. Huvi selleks on suur nii Eestis kui väljaspool.
AH: Üritasime seda juba 2015a teha, aga ei saanud tol hetkel FMJDst kedagi koolitama.
TT: Proovime sügisel ära teha, aga palju sõltub ka eelarvest.


5.7.
AR: Teeb ettepaneku noorte partiide üleskirjutamisega seoses võtta 100ses kasutusele lauad, kus on numbrid peal.
TT: Meil pole enam neid vanu laudu. Uued lauad on kõik ilma.
KPe: Rahvusvahelistel võistlustel on ka ilma numbrita lauad.

Jätkub arutelu teemal numbritega lauad, spikrite kasutamine.

Koosoleku lõpp 11:20


Eesti Kabeliidu üldkoosolekud
2001200320062008200920102011201220132013 suvi2015201620172017 suvi20182019 - 2019 kevad - 2022