Kabeliit:Üldine lahtiütlus

Allikas: Kabeliit

Eesti Kabeliit ei vastuta võimalike kahjude eest, mis võivad tuleneda käesoleva veebilehe kasutamisest, või kui veebilehel pakutavad teenused ei ole saadaval. Veebilehel toodud teave pärineb usaldusväärsetest allikatest, ent ei vabasta lugejat kohustusest hinnata veebilehel toodud teabe kasulikkust. Teave veebis viitab avaldamise päevale ja seda võib muuta ilma ette teatamata.

Teave, mis on avalikustatud käesoleval veebilehel, on informatiivse iseloomuga ja selle kasutamine ei loo õigussuhteid Eesti Kabeliiduga. Teavet ei ole võimalik käsitleda pakkumisena ega soovitusena veebilehel kirjeldatud toodete või teenuste kasutamiseks.

Eesti Kabeliit ei ole vastutav teiste, käesoleva veebilehega seotud lehtedel avaldatud sisu eest.