Aukohtu otsus Nõmme Kabeklubi sisetülist

Allikas: Kabeliit

Vastavalt Eesti Kabeliidu põhikirja §36-le on aukohus EKL-i sõltumatu organ, mille eesmärk on EKL-i juhatuse, EKL-i liikmesklubide või neisse kuuluvate mängijate ebaväärika või ebasportliku käitumisega seotud protestide läbivaatamine ja lahendamine.

Aukohus pole pädev ühtegi tulemust ega otsust kehtetuks tunnistama, ta on nõuandev organ, mis saab jagada soovitusi. Peamiselt käsitlevad need soovitused seda, mil määral mingi olukord vastab ausa mängu vaimule.

Esimene sündmus, millele aukohtu hinnangut palutakse, on 2017. aasta Nõmme Kevadel toimunu, kui peakohtunik Kermo Taimre määras Heinar Jahule kaotuse selle eest, et ta keeldus Aleksei Domčeviga partiid lõpuni mängimast. Jahu solvus selle pärast, et kohtunik ei rahuldanud tema nõudmist käskida Domčevil partii üles kirjutada. Kuid Jahu ei nõudnud partii üleskirjutamist varem kui alles siis, kui Domčev oli jäänud ajapuudusesse.

Selline käitumine ei vastanud Jahu poolt ausa mängu vaimule. Nähes, et vastane ei kirjuta partiid üles, pidanuks Jahu kohe sellele juhtima vastase ja vajadusel ka kohtuniku tähelepanu. Ent see polnud Jahule kohustuslik, sest võistlusjuhendis polnud üleskirjutamise kohustust ja ka võistluse algul ei nimetatud partiide üleskirjutamist kohustuslikuks. Nähes, et ei võistlusjuhend, kohtunikud ega vastane nõua partii üleskirjutamist, tekkis Domčevil õigustatud ootus, et ta ei pea partiid üles kirjutama. Sellises olukorras polnud ilus hakata vastase ajahätta jäädes protestima ja partii üleskirjutamist nõudma. Selles osas käitus Jahu õigesti, et küsis kohtuniku nõu. Aukohus ei anna hinnangut kohtuniku otsusele lubada Domčevil partiid üles kirjutamata edasi mängida. Kuid võistleja peab alluma kohtuniku otsusele. Kui Jahu seda ei teinud ja keeldus edasi mängimast, siis langetas peakohtunik Taimre ainuvõimaliku otsuse ja määras Jahule kaotuse.

Teine sündmus, millele hinnangut palutakse, on see, et pärast kaotuse saamist jättis Jahu turniiri pooleli.

Võistleja üks peamisi kohustusi on mängida alustatud turniir lõpuni. Isiklik solvumine kohtuniku ühe otsuse tõttu ei ole põhjus turniir pooleli jätta. Kuna võistlus toimus šveitsi süsteemis ja lõpuni jäi veel 3 vooru, ei oleks sellel ühel kaotusel lõpptulemusele eeldatavasti väga suurt mõju olnud. Tuleb ka arvestada, et Jahu on ise treener ja peab sellena õpilastele eeskujuks olema. Turniiri pooleli jättes andis Jahu halba eeskuju.

Kolmas sündmus on see, et Jahu leppis Enno Eermaga Eesti meistrivõistlustel välkkabes viiki seisus, kus kummalgi mängijal oli laual üle 6 kivi, ja kohtunik Kermo Taimre pani kummalegi võistlejale viigi eest punkti.

Jahu ja Eerma rikkusid sellega Eesti 2017. a. kabevõistluste üldjuhendi punkti 6.4, mille kohaselt tohib välkkabes viiki leppida juhul, kui lauale on jäänud vene kabes kummalegi kabetajale 6 või vähem kabendit. Üldjuhend ei sätesta selle eest karistust. Kohustus mõlemale võistlejale kaotus määrata on kohtunikul üksnes siis, kui partii on vaja üles kirjutada ja nõutavat arvu käike (vene kabes 20) pole tehtud. Üldjuhendi punkti 5 kohaselt lahendab juhendis märkimata ja võistluste käigus üleskerkinud küsimused peakohtunik. Punkti 6.4 esimene lause vihjab, et kohtunik tohib selles olukorras kummalegi poolele kaotuse määrata, kuid otsesõnu punkt 6.4 kohtunikule sellist kohustust ei pane. Kohtunik Taimre võinuks selles olukorras teha teistsugusegi otsuse, aga otseselt ta üldjuhendit sellega ei rikkunud.

Neljas sündmus on see, et Jahu keeldus andmast kätt Kris Taimrele Eesti meistrivõistluste viimases voorus.

Käe andmine vastasele enne ja pärast partiid on ausa mängu üks kõige silmatorkavamaid tunnuseid. See ei ole omane üksnes lauamängudele. Ka jalgpallis, võrkpallis ja korvpallis kõnnivad enne ja pärast kohtumist mõlemad võistkonnad rivis teineteise vastast läbi, et iga mängija saaks kõigile vastasmeeskonna mängijatele kätt anda. Isegi poksis annavad võistlejad teineteisele enne matši kätt. Sportlane võib oma vastasest arvata ükskõik mida, aga partii ajal tuleb sellest üle olla ja mängida ausa mängu reeglite järgi.

Viies sündmus on see, et Jahu keeldus Eesti meistrivõistluste autasustamisel kohtunikule Kermo Taimrele kätt andmast.

Autasustamine on võistluste kõige pidulikum osa, kus osalejad ja eriti autasustatud peavad väärikalt käituma. Käe andmisest keeldumine rikub ausa mängu põhimõtet. Maailmas on pretsedente, et autasustamise ajal vääritult käitunud sportlast on karistatud. 2008. aasta Pekingi olümpiamängudel medali võitnud Rootsit esindanud armeenia maadlejalt Ara Abrahamjanilt võeti medal ära. 1972. aasta Müncheni olümpiamängudel 400 meetri jooksus kaksikvõidu saanud ameeriklastelt Vince Matthewsilt ja Wayne Collettilt ei võetud medalit ära, kuid mõlemad diskvalifitseeriti eluks ajaks. Seetõttu ei saanud USA välja panna 4×400 m teatejooksu meeskonda, mis läks Matthewsile, Collettile ja USA-le maksma veel ühe tõenäolise kuldmedali. Inimesi on keeldunud ka "Oscarist" ja Nobeli preemiast, kuid see võrdlus pole hea, sest "Oscar" ja Nobeli preemia pole sport ning näiteks filmimaailmas ei pöörata ausale mängule sellist tähelepanu. Aukohus ei soovita Jahu karistada, kuid meenutab, et karistamine poleks pretsedenditu.

Kuues sündmus on see, et Jahu ähvardas Taimre sõnul Nõmme Kabeklubi üldkoosolekul kogu Nõmme Kabeklubi Nõmme Noortemaja klassist välja tõsta, kui Taimre ei lahku Nõmme Kabeklubist, ja et see tähendab sisuliselt Nõmme Kabeklubi lõppu.

On väga kahetsusväärne, et midagi säherdust on toimunud. Kõige parem oleks asjaosaliste leppimine. Kui see pole tõesti võimalik, siis tuleb lahku minna, aga loodetavasti ei tähenda see klubi tegevuse lõppu. Spordiklubid on elanud üle hullematki. 2017. aasta jaanuaris läks lõhki Eesti Meistriliigas jalgpalli mänginud Pärnu Linnameeskond, mis oli kolme Pärnu klubi ühine meeskond. Linnameeskonna koha meistriliigas võttis Pärnu "Vaprus", üks Linnameeskonna moodustanud klubidest. 2014. aasta alguses läks pankrotti meistriliiga klubi Tartu "Tammeka", kuid koht meistriliigas läks "Tammeka" rahaliselt iseseisvale allüksusele Tammeka jalgpallikoolile. Seetõttu loodab aukohus kogu südamest, et kabeklubi tegevus Nõmmel mingil moel jätkub. Aukohus ei võta seisukohta küsimuses, kes ja kas üldse peaks klubist lahkuma.

Õnneks on Taimre mingil määral asjast valesti aru saanud. Jahul ei ole võimalik Nõmme Kabeklubi Nõmme Noortemajast välja tõsta. See õigus on ainult noortemajal ja Jahu pole noortemaja esindaja. Kabeklubi peaks noortemaja juhatajaga asjast rääkima.

Eesti Kabeliidu aukohus koosseisus Janne Mumme, Taivo Rist (teksti autor) ja Arvi Tamm.

6. oktoober 2017