Kabekoodeks/Osa3b

Allikas: Kabeliit
KABEVÕISTLUSTE AMETLIK REGLEMENT 64-RUUDULISE KABE VÕISTLUSTEKS

Ruumi kokkuhoiu huvides on siinkohal toodud ära üksnes erinevused osast 3  

3.2.1 laua mängupind peab jääma vahemikku 30x30 cm ja 40x40 cm;
3.4.1 kõik 24  kabendit peavad olema vormilt sarnased ja ühesuurused;
3.4.2 ... kabendite läbimõõt on 35 — 38 mm;
5.3 Et pakkuda partiis viiki, peavad mõlemad pooled olema partiis teinud vähemalt ?(*) käiku.
6.1 Rahvusvahelistel võistlustel on igale võistlejale ettenähtud mängutempo järgmine:
— esimesed 30 käiku 90 minuti jooksul;
— 1 tund igale järgmisele 20-le käigule.
7.5 Partii katkestamine on võimalik ainult pärast ajakontrolli 50. käiku.
7.8 Keeld, mis on toodud punktis 2.4.3, annulleeritakse, kui on sooritatud kontrollkäigud (st. pärast 30-ndat ja 50-ndat käiku) ja mängija soovib teha väikese vaheaja. Sealjuures jääb ta kell käima.

 

Selgitused
Sellest lisast on viimane kättesaadav tekst pärit 1996. aastast, nii et see ei pruugi kajastada uusimat seisu.
(*) — selle lisa ametlikus tekstis ongi sellel kohal küsimärk. Eestis oleme kehtestanud juhendis piirangu 15 käiku. (VL)
Personaalsed tööriistad