Eesti Kabeliidu juhatuse koosolek 18.02.2014

Allikas: Kabeliit
 Kabeliidu juhatuse protokoll nr.5   18.02.14
Koosolek toimus Malemajas 16.00-18.15
Koosolekut juhatas Janek Mäggi
Koosolekut protokollis Arno Uutma
Osalesid:Aare Arrak, Kerdi Pesur,Krista Pahapill,Tarmo Tulva,Viktoria Lehtmets .
Külalistena osalesid:Urmo Ilves ja Kristi Promet

Päevakord:

 1.2014a Eestis toimuvate rahvusvaheliste võistluste rahastamine.
2.Uue kabeõpiku väljaandmine.
3.Alustavate klubide ja kaberingide abipaketi väljatöötamine.
4.Kabetreenerite koolitus.
 1.Janek Mäggi andis ülevaate oktoobris Tallinnas toimuvate Euroopa mv finantseerimise
  olukorrast.Peale erainvestorite on lubanud aidata ka Tallinna linn ja Eesti riik.Sügisel
  Nõmmel toimuvate noorte MM finantseerimine on lahtune.Kabeliit peaks võistluste toi-
  mumise otsustama hiljemalt mai kuus.
Otsustati:Kerdi Pesur organiseerib Nõmme linnaosavanema ja Janek Mäggi vahelise kokkusaamise,et selgitada linnaosa toetus võistlusele.
2.Urmo Ilvesel on valminud käsikiri uue noortele mõeldud kabeõpiku väljaandmiseks.Urmo  
 arvab,et välja tuleks anda raamat ja valmistada ka veebi varjant.Tiraaz võiks olla 300-500.
 Hind ei tohiks olla üle 10€ tk.
Otsustati:Urmo võtab kirjastuselt hinnapakkumise raamatu väljaandmiseks.20 maiks tuleb Kultuurkapitalile teha taotlus õpiku väljaandmiseks.
3.Kabeliidu juhatus arutas meetmeid millega saaks kaasa aidata uute aktiivsete klubide tekkele.
 Uute klubide ja alustavate kaberingide jaoks võiks olla nn.abipakett.Selles peaks olema kirjel-
 datud sagedasemad probleemid, millega alustav treener kokku puutub.Juhatus peaks otsima
 vahendeid uute klubide aitamiseks.
Otsustati: Urmo koostab võimalike küsimuste nimekirja.Tarmo paneb Kabeliidu lehele abistavaid viiteid alustavatele klubidele.
4.Kabetreenerite litsensid hakkavad aeguma.Alustavatele treeneritele tuleks läbi viia uusi kooli-
 tusi.
Otsustati: Mai kuus viib juhatus läbi treenerite erialakoolituse.Aare koostab koolituse kava.