Eesti Kabeliidu juhatuse koosolek 07.09.2011

Allikas: Kabeliit

EESTI KABELIIDU JUHATUSE OTSUS NR 3/ 07.09.2011

Osalesid: Janek Mäggi, Arno Uutma, Aare Harak, Tarmo Tulva,Viktoria Lehtmets Puudusid: Marten Meikop, Kadi Veski, Raido Värik

PÄEVAKORD:

1. Suvel toimunud rahvusvaheliste suurürituste kokkuvõtete tegemine

2. Muud küsimused


1. Suvel toimunud rahvusvaheliste suurürituste kokkuvõtete tegemine (Aare Harak, Viktoria Lehtmets)

Eesti Kabeliit korraldas augustikuus kolm rahvusvahelist turniiri, sh 1.-7.08.11 Euroopa noorte MV 100r kabes, 9.-10.08.11 Euroopa välkkabe MV (100r) ja 12.-21.08.11 noorte MM 64r kabes. Kõik võistlused toimusid Audentese Spordikoolis. Osalejate majutamine ja toitlustamine olid samas kompleksis. Lisaks majutasime osalejaid ka G4S ühiselamus ning osaliselt ka Tallinna Pedagoogilise Seminari, Tallinna Majandukooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ühiselamutes. Võistluste tabelid ja muu info on kättesaadaval EKLi kodulehelt.

Esialgsete kokkuvõtete põhjal on kõikide turniiride tulud-kulud kokku 98000 eur. Tulud on põhiliselt saadud osalejate sissemaksetest ja osaliselt kultuurkapitali sihtfinantseerimisest.

Kuna kogutud maksudest on tekkinud väike kasum, siis juhatus otsustas toetada Eesti osavõtjate osalemist võistlustel. Euroopa noorte MV 100r ajal toimus kohtunike koolitus, millest võtsid osa Eesti Kabeliidust Aare Harak, Tarmo Tulva, Kaari Vainonen, Kristi Promet, Kadi Veski, Helina Rajasalu, Piret Viirma, Lembit Vahesaar, Arvi Tamm, Irma Nahkor ja Janne Mumme. Edukalt eksami sooritanutele väljastati FMJD tehnilise kohtuniku tunnistus.

OTSUSTATI: toetada kõiki Eesti Kabeliidu liikmesklubide liikmeid, kes võtsid osa Euroopa noorte MVst (100r), noorte MMst (64) ja Euroopa välkkabe MVst, võttes enda kanda osavõtumaksude tasumisega tehtud kulud. Klubidele või osavõtjatele, kes on juba tasunud osavõtumaksud enne võistlusi, kantakse raha tagasi nende arvelduskontole. Kohtunikukoolituse tasud maksab EKL.

2. Muud küsimused · Janek Mäggi – Ettevalmistada/koostada oktoobrikuu jooksul kabeliidu 2012.aasta eelarve projekt. Ettepanek korraldada igas kvartalis eelarve täitmise koosolek, kus antakse hinnang prognoositule ja tegelikule täitmisele.

· Janek Mäggi ettepanekul määrati finantsjuhiks Aare Harak. Selgelt tuleb eristada kabeliidu kahte arvelduskontot. Üks konto on Eesti Kabeliidu ja teine Euroopa Kabekonföderatsiooni (EDC) finantstegevuste jaoks. Sularahaga arveldamised viia miinimumini.

· Võimalusel kaasajastada tehnilisi vahendeid. Vajadus uue sülearvuti ja võistluste loosimisprogrammi järele, mida saaks välja anda kohtunikele võistluste läbiviimiseks.

· Arno Uutma on töötanud välja aukohtu juhendi. EKL juhatus viib vajalikud muudatused sisse ning saadab selle kinnitamiseks EKL üldkoosolekule.

· Tarmo Tulva ja Arno Uutma ettepanek on viia läbi üks nädal enne kõrgliigat 2-päevane eelvõistlus. Suurmeistrite osalemine kõrgliigas eeldab registreerimist kõrgliigas mängimisele 10 päeva enne eelvõistlusi. Tiitlivõistlustele saatmine toimub edetabeli alusel, sh ka võistkondlikele võistlustele.

· Kabepropageerimiseks noorte seas korraldatakse huvilistele alates oktoobrikuust Malemajas igal esmaspäeval kell 16 tasuta kabetreeningud Arno Uutma juhendamisel.

· Rahvusvahelise kohtunike koolituse eestvedaja Frank Teeri ettepanekul ja juhatuse heakskiidul esitatakse taotlus FMJD vastavale komisjonile rahvusvahelise kohtuniku kategooria saamiseks Kristi Prometile ja Lembit Vahesaarele.

· Viktoria Lehtmets – järgmise aasta rahvusvahelistest turniiridest on plaanis korraldada traditsiooniline suurmeistrinormiga võistlus „Tallinn-2012“ ja noorte mõttemängude festival ning koostöös Euroopa Kabekonföderatsiooniga Euroopa välk- ja kiirkabe meistrivõistlused (Tallinn, Ahvenamaa, Stockholm) juulikuus.

· Toetada Eesti Meistrite Arno Uutma ja Kaari Vainoneni osalemist MM64-l Peterburis osavõtumaksude tasumisega.


Protokollija

Viktoria Lehtmets