Eesti Kabeliidu juhatuse koosolek 17.02.2015

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 17. veebruar 2015, kell 20:35 kasutajalt Krista (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: 'Kabeliidu juhatuse koosoleku protokoll nr 1 / 17.02.2015<br> Koosoleku juhataja: Tarmo Tulva<br> Protokollija: Krista Pahapill<br> Osalesid: Tarmo Tulva, Hans Pukk, Viktoria Leht...')
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Kabeliidu juhatuse koosoleku protokoll nr 1 / 17.02.2015
Koosoleku juhataja: Tarmo Tulva
Protokollija: Krista Pahapill
Osalesid: Tarmo Tulva, Hans Pukk, Viktoria Lehtmets, Kerdi Pesur, Stan Nahkor, Krista Pahapill
Külalisena Aare Harak

PÄEVAKORD:
1. Noorte EM korraldamine 1.-7.08.2015 Tallinnas. Kinnitada läbiviimise koht, vastutusvaldkondade jaotamine jms
2. Kohtunike teema Eesti meistrivõistlustel. Kohtunikekogu tegevusplaan – Aare
3. 2014.aasta majandusaasta aruanne
4. Võistlusjuhendi muudatused (seoses Villemi ettepanekutega)
5. Muud küsimused


1. Noorte EM korraldamine 1.-7.08.2015
On saadud hinnapakkumised Audenteselt ning Hotellilt Dzingel.
Võistluste läbiviimse koha kinnitamiseks, tuleb eelnevalt:
- Hotellis Dzingel püüda kaubelda toitlustuse hinda alla (Kerdi)
- ASAP (hiljemalt neljapäevaks) võtta pakkumised erinevatest Eesti kutsekoolidest - Jäneda (Hans), Olustvere (Krista), Särevere/Järvamaa kutsehariduskeskus (Tarmo)
Soovitud tingimused: Periood 31.07-08.08.2015, 300 voodikohta, 3x päevas toitlustus, suur saal (400 m2) ning väiksemad ruumid (kohtunike ruum, analüüsi ruum).
Väljaspool Tallinnat võistluste korraldamisel arvestada ka sellega, et tuleb korraldada EDC koosolek (u. 25in)
- Koostada 2014. aasta Pisi- ja minikadettide MMi eelarve alusel 2015. aasta Euroopa noorte meistrivõistluste eelarve põhi. Paremaks võrdlemiseks tekitada tabelisse erinevad veerud erinevate võimalike toimumispaikade kohta (väljaspool Tallinnat asuvate kohtade puhul arvestada ka kaasnevaid lisakulusid N: korraldajate ööbimine, transport). Dokument lisada Google Drive'i ning jagada välja juhatuse liikmetele. (Kerdi)

25.veebruariks tuleb ära otsustada kus võistlused korraldame.
Vastutusvaldkondade jaotamine lükati edasi järgmise juhatuse koosoleku päevakorda.
Lepiti kokku, et EMi osalejate viisa, majutus, registreerimis jms. jaoks tekitatakse kabeliidu maililist, kuhu lisatakse Kerdi, Hans ja Krista. (Tarmo)
Kohtunike teema võtab enda peale Aare(?). Peakohtunik on Youry Lipnitsky, lisaks vaja veel vähemalt 8 kohtunikku.

2. Kohtunike teema Eesti meistrivõistlustel. Kohtunikekogu tegevusplaan.
- Kohtunikekogu kolmandaks liikmeks määrati Kerdi Pesur
- Aare peab läbirääkimisi R.Risti ning U.Plakkiga (võimalik et ka A.Tamme või J.Tammega), et saada veel lisa liikmeid kohtunikekogusse, juhuks kui mõni praegustest liikmetest peab end taandama.
- Aare tõi välja, et kohtunikekogul on hetkel liiga vähe õiguseid ning need vajaks üle vaatamist (N: ei saa kohtunikekogu välja anda kõige madalama kategooria kohtuniku taset)
- Kohtunikekogu eesmärk on välja mõelda ja kirja panna Vene kabe reeglid. Lisaks koostada erinevad juhendid võistluse käigus tekkida võivatele probleemidele (N: kuidas on õige värve loosida)
- Kohtunikekogu võtab eesmärgiks kaardistada kõik olemasolevad kabe kohtunikud (k.a maakondlikud). Ning korrastada kohtunike tasemete välja andmise reeglistik.
- Sisse seada kohtuniku raport, koostada selleks eestikeelne põhi (N: täidetav veebivorm, viide millele on lisatud EKLi kodulehele).
- Esitati ettepanek lisada EKLi võistluskalendrisse veerg võistluste peakohtuniku nimega.
- Seoses kohtunike kaardistamisega, tekitada Kaberegistrisse võimalus määrata kohtunike tasemeid.

3. 2014.aasta majandusaasta aruanne
- Stan vaatab üle maj.aastaaruande ning annab oma kommentaarid. Vajadusel annab Viktoria Stanile detailsema ülevaate maj.aasta aruande sisust.
- Koheste märkustena toodi välja, et aruandes nimetatud 'Liikmetelt saadud tasud' sisaldavad hetkel nii liikmetasusid kui võistluste osavõtutasusid. Need tuleks lahku lüüa (panna lisasse).

4. Võistlusjuhendi muudatused (seoses Villemi ettepanekutega)
Teema arutelu otsustati edasi lükata järgmise juhatuse koosoleku päevakorda.

5. Muud küsimused

EKLi 2015. aasta eelarve
- Viktoria otsib üles EKLi 2014.a eelarve ning koostab selle alusel EKLi 2015.a eelarve
- 2x aastas juhatuse koosolekul vaatame eelarve täitmise üle (kevadel eelarve koostamisel/kinnitamisel, sügisel poolaasta möödumisel).
- Projektide eelarve paremaks jälgimiseks koostada eraldi tabelid täiskasvanute ja laste võistluste kohta.

EKLi kulude kontroll
- Tarmole tekitada ligipääs EKLi pangakontole.
- Iga juhatuse koosoleku üks päevakorra punkt on panga väljavõtte kontroll. Enne igat juhatuse koosolekut vaatab Tarmo panga väljavõtte eelneva perioodi kohta üle ning vajadusel küsib raamatupidajalt kuludokumente.
- 300 eurost suuremate väljaminekute korral on vajalik saada EKLi presidendi või asepresidendi kirjalik kinnitus.

Osavõtutasud Eesti meistrivõistlustel ja liikemaksud
- Klubidele saata märgukiri, et EKL hakkab edaspidi esitama võistluste eest tagantjärgi arveid, vastavalt osalenud klubi liikmete arvule. Paluda mitte ettemakseid teha ning tasuda arve alusel. Makse selgitusse lisada arve number (Viktoria)
- Eelnevaga seoses, eemaldad võistlusjuhendist osavõtu tasude ettemaksu tingimus. (Tarmo)
- Sõlmida klubidega lepingulised kokkulepped, et klubi garanteerib oma liikemete osavõtutasude maksmise võistlusjärgselt. (Viktoria)
- Kui võistluste kohta saadetakse välja teavitus, siis kirjas tuleb ära märkida ka osavõtu tasud. (Viktoria)
- Kabe listi saata meeldetuletus liikmemaksu tasumise kohta (Viktoria)
- Eesti Meistrivõistlustel rahvusvahelises kabes kogub klubitutelt võistlejatel osavõtutasusid Tarmo.

Noorterahade arvestamine.
- Viktoria räägib Irma Nahkoriga, kas ta on nõus tegema noorterahade arvestuse. Kui Irma ei ole nõus teemaga tegelema, siis võtab arvestuse enda peale Kerdi. Tähtaeg 15.03.2015
- Kontrollida kas kõik klubid on esitanud 2014. aasta majutus- ja sõidukulude kompenseerimise taotluse. (Viktoria)
- Parandada EKLi kodulehel 'Riigi eelarvest tööks noortega eraldatava toetuse jaotamine kabeklubide vahel' punkti 2.1, kus 100 krooni asendada 7 euroga ning punkti 2.2, kus 40 krooni asendada 3 euroga. (Krista)