Jõgeva 2012 kiirturniir

Allikas: Kabeliit

Rahvusvahelise kiirturniiri "Jõgeva 2012" 100-r. kabes juhend.
Kinnitatud 30. mail 2012.a.

1. Eesmärk
Kiirturniiri eesmärgiks on propageerida 100-r. kabet ja pakkuda võistlemisvõimalusi turniiril Jõgeva 2012 64-r. kabes osalejaile.

2. Organiseerimine ja juhtimine
Turniiri organiseerib ja viib läbi Jõgeva Kabeklubi. Võistluste peakohtunikuks on Ülar Poom (Jõgeva).

3. Osavõtjad ja võistlussüsteem
Võistlustest lubatakse osa võtma FMJD liikmesriikide kabetajaid, kes on teatanud oma osavõtust hiljemalt 25. augustiks 2012.a.: e-post: ylar@orthez.ee; unoplakk1944@mail.ru, tel.: 505 8239 (Ülar Poom), 607 2160 (Uno Plakk) või kirjalikult: Pargi 18-2, 48303 Jõgeva, Uno Plakk ning tasunud mandaatkomisjonis osavõtumaksu 5 EUR, eelnevalt mitteregistreerunuile on osavõtumaks 8 EUR. Võistlused viiakse läbi ühise turniirina, üldjärjestuses selgitatakse ka parimad nais- ja noormängijad (1993.a. ja hiljem sündinud). Mängitakse 7-13 vooru šveitsi süsteemis olenevalt osavõtjate arvust. Võistlustel kasutatakse ajakontrolli 10 min. + 5 sek. käigule (Fischeri süsteem).

4. Võistluste aeg, koht ja tingimused
Kiirturniir toimub 31. augustil algusega kell 11 Jõgeva Gümnaasiumis (Jõgeva, Rohu t.10), mandaatkomisjon töötab samas kella 8-10.30-ni. Majutusvajadusest tuleb teatada eelregistreerimisel, võimalused: koht 6-8 kohases toas 8 EUR, 2-3 kohases toas 14 EUR, erivajadused.

5. Paremusjärjestuse selgitamine
Punktide võrdsuse korral rakendatakse järgmisi kriteeriume: 1) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta (Bucholtz-1) 2) suurem võitude arv 3) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu 6. Autasustamine Võistluste auhinnafond on vähemalt 250 EUR, täpne jaotus tehakse teatavaks turniiri avamisel. Parimaile medalid, diplomid ja esemelised auhinnad.

7. Üldiselt
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendatakse reglemendiga, protestid lahendab peakohtunik koos Jõgeva Kabeklubi juhatusega.

Personaalsed tööriistad