Jõgeva 2012

Allikas: Kabeliit

Rahvusvahelise turniiri "Jõgeva 2012" 64-r. kabes juhend.
Kinnitatud 30. mail 2012.a.


1. Eesmärk
Turniiri eesmärgiks on propageerida 64-r. kabet, tihendada FMJD liikmesriikide kabetajate võistlussuhteid ja aidata kaasa optimaalse võistlussüsteemi loomisele 64-r. kabes. Turniiril on võimalik täita FMJD-64 järgunõudeid. Turniir on traditsiooniline ja seadnud korraldamise eesmärgiks MK etapi läbiviimise.

2. Organiseerimine ja juhtimine
Turniiri organiseerib ja viib läbi Jõgeva Kabeklubi aktiivses koostöös Eesti Kabeliiduga. Võistluste peakohtunik on Ülar Poom (Jõgeva), kohtunike koosseis tehakse teatavaks 15. augustiks.

3. Osavõtjad ja võistlussüsteem
Võistlustest lubatakse osa võtma FMJD liikmesriikide kabetajaid, kes on teatanud oma osavõtust hiljemalt 15. augustiks 2012.a.: e-post: ylar@orthez.ee; unoplakk1944@mail.ru, tel.: 505 8239 (Ülar Poom), 607 2160 (Uno Plakk) või kirjalikult: Pargi 18-2, 48303 Jõgeva, Uno Plakk ning on tasunud samaks tähtajaks osavõtumaksu 10 EUR Jõgeva Kabeklubi a/a 221044660780 Swedbankis. Eelregistreerimata kabetajad lubatakse võistlusele erandina tähtaegsel saabumisel ja osavõtumaksu 12 EUR tasumisel. Viisataotluse vajadusest tuleb soovijail teatada koos eelregistreerimisega 20. juuniks 2012.a. Võistlused viiakse läbi 64-r. kabes eraldi turniiridena naistele ja meestele 9 mänguvooruga šveitsi süsteemis. Naiste turniiril võidakse vähese osavõtjate arvu korral rakendada ka teisi läbiviimise süsteeme. Mänguvoorus mängitakse kahepartiiline mikromatš ajakontrolliga 45 min. + 30 sek. käigule partii kohta.

4. Võistluste aeg, koht ja tingimused
Turniir toimub 25.-30. augustini 2012.a. Jõgeva Gümnaasiumis (Jõgeva, Rohu 10). Mandaatkomisjon töötab spordihoones Virtus (Jõgeva, Aia 40) 24. augustil kella 9-22 ja 25. augustil kella 8-11-ni. Võistluste avamine 25. augustil kell 12, lõpetamine 30. augustil kell 15. Võistlejate majutamine spordihoone Virtus hostelis, majutus 6-8 kohases toas 8 EUR, 2-3 kohases toas 14 EUR, on pakkuda ka teisi võimalusi. Majutustingimused teatada koos eelregistreerimisega. Majutamine ei sisalda toitlustamist.

5. Paremusjärjestuse selgitamine
Paremusjärjestuse selgitamine ning detailsemad läbiviimise tingimused tehakse teatavaks võistluse reglemendis, mis avaldatakse Jõgeva Kabeklubi kodulehel www.jogevakabeklubi.ee hiljemalt 15. augustil 2012.a.

6. Autasustamine
Turniiri auhinnafond on vähemalt 1000 EUR, mis sõltuvalt koosseisust võib suureneda. Stipendiumide jaotus tehakse teatavaks Jõgeva Kabeklubi kodulehel www.jogevakabeklubi.ee hiljemalt 15. augustil 2012.a. Lisaks stipendiumidele autasustatakse parimaid diplomite, medalite ja esemeliste auhindadega.

7. Üldiselt
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused määratletakse võistluste reglemendiga või lahendatakse turniiri peakohtuniku ja Jõgeva Kabeklubi juhatuse poolt.

Personaalsed tööriistad