Eesti Kabeliidu juhatuse koosolek 25.03.2013

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 20. november 2013, kell 17:55 kasutajalt TarmoTulva (arutelu | kaastöö)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Kabeliidu juhatuse koosoleku protoll nr 2 / 25.03.2013
Koosoleku juhataja Janek Mäggi
Protokollija: Viktoria Lehtmets
Osalesid: Tarmo Tulva, Arno Uutma, Aare Harak, Krista Pahapill, Kerdi Pesur, Villem Lüüs, külalistena Kaido Leesmann ja Urmo Ilves. Puudus Kalev Randlaine
PÄEVAKORD:

  • 1. Riigi eelarvest eraldatava raha jaotus noortega tegelemiseks 2013.aastal kabeklubide 2012.aasta töötulemuste põhjal
  • 2. EKL komisjonide töö
  • 3. EKL põhikirja parandusettepanekud
  • 4. EKL 2013.a. eelarve projekt
  • 5. EKLi korraldatavad turniirid
  • 6. Muud

1. Riigi eelarvest eraldatava raha jaotus noortega tegelemiseks 2013.aastal kabeklubide 2012.aasta töötulemuste põhjal

Riigi eelarvest eraldatud rahade jaotuse tulemusliku töö eest noortega tegelevatele klubidele esitas Irma Nahkor kõigile juhatuse liikmetele ja klubidele tutvumiseks e-kirjaga. Peale parandusettepanekute tegemist esitati see juhatusele kinnitamiseks.
Otsustati : kinnitada noortespordi toetuse eraldised klubidele. EKL ja klubide vahel sõlmitakse koostöölepingud.
KLUBI SUMMA(EUR)
Nõmme Kabeklubi 1493,36
Lasnamäe Male-Kabeklubi 1288,14
Spordiklubi Remii 76,83
Kabeklubi Tamka 293,13
Hiiumaa Kabeklubi 127,89
Pärnumaa Spordiliit 693,60
Jõgeva Kabeklubi 714,15
Läänemaa Kabeklubi 328,91
Eesti Kabeliit 1672

2. EKL komisjonide töö Juhatus pidas vajalikuks moodustada kohtunike kogu, treenerite kogu, klassifikatsioonikomisjon, noortetöö eest vastutaja, treenerite kutsekomisjon. Arutati ka uue tegevus-ja arengukava koostamist.
Otsustati: määrata vastutajad komisjonidele, kes omakorda moodustavad komisjonide liikmeskonna. Kohtunike kogu eest vastutab Aare Harak; treenerite kogu – Arno Uutma, Irma Nahkor; klassifikatsioonikomisjon – Tarmo Tulva, Krista Pahapill; noortetöö – Kerdi Pesur, Viktoria Lehtmets; treenerite kutsekomisjon jätkab endises koosseisus.

3.' Põhikirja muutmisettepanekud Ettepanekud juhatuse volituse aja pikendamiseks - 4 aastat ja juhatuse otsuste vastuvõtmisel elektroonilise hääletamise pädevuse võimaldamine. Põhikirja parandusettepanekute sisseviimiseks, mis oleksid seadustega kooskõlas, paluda abi Irma Nahkorilt. Üldkoosoleku pädevuses on ka liikme- ja osavõtumaksude muutmine; ettepanek on maksud üle vaadata ja vajadusel muuta.

4. EKL 2013.aasta eelarve projekt
Aare Harak tutvustas 2013.aasta kabeliidu eelarvet.

5. EKLi korraldatavad turniirid
Tallinna turniir 2013
Kaido Leesmann (KL) oli kutsutud tutvustama oma nägemust Tallinna turniiri jätkamiseks.
Janek Mäggi (JM): Tallinna Spordi- ja Noorsooamet eraldas Tallinna turniirile 1500 eur, mida võib sihtotstarbeliselt kulutada ruumi üürile ja kohtunike töötasule. Ette ei ole kirjutatud formaati. Varem kulus sellele turniirile 120000 krooni; tänasel päeval on meil 1500 eur. 1) Mis formaadis on võimalik turniiri teha? 2) Kes korraldab? 3) Kust tuleb finantseerimine?
KL: Ettepanek on korraldada kvaliteetturniir, kutsetega, Lehti mälestusturniiri nime all. 8 osalejaga turniir, sellega hoiame kulusid kokku (hotell, päevade arv ruumi rendile jne). Sponsorid otsin mina.
JM: Mida Sa meilt ootad?
KL: Koostööd ootan.
JM: Ei ole mõtet korraldada turniiri kalli raha eest, kus ainult 2 Eesti mängijat osaleb. Mõistlik on korraldada Open- turniirina, mis täidaks samal ajal kabe populariseerimise eesmärki.
Arno: eesmärk on, et ka meie mängijaid kutsutakse välisturniiridele, kui meie neid siia kutsume.
JM: Kui Sa leiad sponsorid ja kulutad TSNA eraldatud 1500 eur seaduslikul viisil, siis meie poolt on luba olemas korraldamiseks.
Villem: Kui palju on esiliigas mängijaid? Kas me saaksime openit korraldada, kui meil pole mängijaid?
JM: Kahjumit ei saa tekitada.
KL: Eelarve on juba koos.
JM: Minu ettepanek on, et võta turniir enda peale. EKL saab pakkuda projekti toetuse 1500 eur, mille kohta vajame peale turniiri lõppu seadusega tulenevalt aruannet. Üritusele tulen ka avama, kui aeg sobib.
Urmo: hull eelarve, ainult 3 eestlast mängib. Turniir võiks olla lühem, kolm päeva, eestlased tulevad kokku ja mängivad ning 2 suurmeistrit väljast.
JM: Eestlasi võiks mängida 5-10, et rohkem oleks meie mängijaid, siis ka ala populariseerub.
Urmo: Formaat peab muutuma.
JM: Tallinna turniiri formaati praegu ära ei otsusta. Kaido otsib sponsorid ja annab selle kohta vastuse 2 nädala jooksul.
Otsustati: Tallinna turniiri formaat ja sellega seonduv korraldus otsustakse lõplikult 2 nädala pärast.

Euroopa võistkondlikud MV 3.-8.04.2013 Tallinnas.
Juhatus kinnitas Eesti võistkonnad koosseisus: 1)meeste võistkonnas Urmo Ilves, Arno Uutma, Argo Unnuk, Raido Värik; 2) naiste võistkonnas Marika Azojan, Piret Viirma, Kaari Vainonen

Arutati ka Eesti MV korraldamist lühema päevade arvuga.
Villem: seda ei saa teha, sest siis ei arvestata seda FMJD reitingute arvestuses
Tehti ettepanek Eesti MV läbi viia lühema päevade arvuga.

Kadettide MM 2014
Arno: FMJD ootab kinnitust, et EKL on võistluste korraldaja. Nõmme klubi soov on võistluste korralduslik osa enda kanda võtta. H.Jahu on pidanud läbirääkimised Nõmme linnaosa vanemaga, kes lubas toetada üritust 15000 euroga.
Janek: FMJD-le saame anda tingimusliku vastuse, et põhimõtteliselt oleme nõus võistlust korraldama, aga lõpliku kinnituse anname käesoleva aasta lõpus, novembris, peale KOV valimisi. Kui Nõmme linnaosa ei toeta EKL-i, siis ei saa me korralduse kohustust enda peale võtta. Kahjumiga võistlusi korraldada ei saa. Kui Nõmme LOV toetab, siis EKL sõlmib lepingu ühelt poolt nendega ja teiselt poolt Nõmme klubiga. Raha eraldatakse vastavalt esitatud kuludokumentidele. Vajadusel kirjutame vastavasisulise kirja FMJD-le. Nõmme klubilt palume võistluste eelarve esitamist.

6. Järgmine juhatuse koosolek toimub 6.05.2013 algusega kell 16.00 malemajas.
EKL üldkoosolek majandusaasta finantsaruande kohta toimub 01.06.2013 algusega kell 10.00 malemajas.