Eesti 2008. a. kabevõistluste üldjuhend

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 4. jaanuar 2015, kell 22:17 kasutajalt Taivo (arutelu | kaastöö)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Eesti 2008. aasta kabevõistluste üldjuhend


1. Eesmärgid

Võistlused korraldatakse Eesti meistrite ja kabeparemiku selgitamiseks, samuti kabemängu populariseerimiseks. Meistrivõistluste pingerea alusel lähetatakse võistlejad kõigile FMJD ja EDC ametlikele tiitlivõistlustele.

2. Organiseerimine ja juhtimine

Võistlused organiseerib ja viib läbi Eesti Kabeliit (edaspidi EKL). Võistluste vahetu läbiviija on EKL kinnitatud peakohtunik.

3. Võistluste korraldamise ja läbiviimise tingimused

Võistluste läbiviimisel kasutatakse FMJD võistlusmäärustikke. Kõikide Eestis peetud kabevõistluste (ka mitte EKLi korraldatud võistluste) turniiritabelid tuleb saata 7 päeva jooksul pärast turniiri lõppemist Eesti Kabeliidu kvalifikatsioonikomisjonile.

3.1. Punktiarvestus

EKLi võistlustel kasutatakse punktiarvestust, kus võidu eest antakse 2, viigi eest 1 ja kaotuse eest 0 punkti. Vaba voor šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel annab 2 punkti. Võistkondlikel võistlustel annab matšivõit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.

3.2. Kohtade selgitamine punktide võrdsuse korral

Punktide võrdsuse korral rakendatakse järgmisi kriteeriume:

3.2.1. Ringsüsteemiga võistlustel

a) suurem võitude arv
b) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
c) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.2. Ringsüsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) Riia koefitsient: vastavalt mikromatši tulemusele (4:0, 3:1, 2:2, 1:3 või 0:4) korrutatakse vastase punktid teguriga 4, 3, 2, 1 või 0 ja summeeritakse
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

3.2.3. Šveitsi süsteemiga võistlustel

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
b) suurem võitude arv
c) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.4. Šveitsi süsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

3.2.5. Võistkondlikel võistlustel

a) väikesed punktid
b) suurem punktide summa 1. laual, 2. laual, naiste (tüdrukute) laual
c) omavaheline kohtumine
d) suurem võidetud üksikpartiide arv

3.3. Esikoha jagamine Eesti meistrivõistlustel

3.3.1. Täiskasvanud

Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel täiskasvanutele kahe võistleja vahel toimub 2-partiiline (või 2 mikromatšiga) järelmatš, kolme ja enama jagaja korral üheringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 15 min partiile + 5 s käigule, vene kabes 10 min partiile + 3 s käigule käigule (Fischeri süsteem)) veel kaks partiid (matši) või üks ring. Edasi jätkatakse välkkabe ajakontrolliga (vastavalt 5 min + 3 s käigule või 3 min + 2 s käigule) juba esimese võiduni või võitja selgumiseni.

Esikoha jagamisel kiirkabes mängitakse 2 partiid või 1 ring põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see võitjat ei selgita, mängitakse veel 2 partiid või 1 ring välkkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 5 min + 3s käigule, vene kabes 3 min + 2 s käigule). Kui ka siis ei ole meister selgunud, jätkatakse välkpartiidega kuni võitja selgumiseni.

Välkkabes peetakse kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga kuni kohtade selgumiseni.

3.3.2. Võistkondlikud meistrivõistlused ja noorte karikavõistlused

Võistkondlikel võistlustel kasutatakse esikoha jagamisel punktis 3.2.5 toodud kriteeriume.

3.3.3. Noortevõistlustel

Pisikadetid, minikadetid ja kadetid: Esikoha jagamisel kahe võistleja vahel mängitakse kaks partiid, kolme ja enama jagaja korral üks ring kohe pärast turniiri ajakontrolliga 15 minutit partiile rahvusvahelises kabes ja 10 minutit partiile vene kabes. Kui ka siis pole meister selgunud, jätkatakse sellesama ajakontrolliga esimese võiduni või kohtade selgumiseni.

Juuniorid: 2-partiiline matš või üheringiline turniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see meistrit ei selgita, siis jätkatakse lühendatud ajakontrolliga (15 minutit partiile rahvusvahelises ning 10 minutit partiile vene kabes) esimese võiduni või võitja selgumiseni.

3.4. Järelvõistluse toimumise aeg

Järelvõistlus tuleb, kui ei ole teisiti märgitud, korraldada ühe kuu jooksul pärast põhiturniiri lõppu poolte nõusolekul. Vastasel juhul on juhatusel õigus määrata mänguaeg ja -koht.

3.5. Võistluste läbiviimisega seotud kulude katmine

EKL tasub võistluste organiseerimiskulud. Sõidu- ja majutuskulud kannab lähetav organisatsioon.

3.6. Osavõtumaksud

(sulgudes osavõtumaks neile, kes ei ole EKLi liikmed või kelle klubi ei ole tasunud EKL-i 2008. aasta liikmemaksu):

Võistlus Täiskasvanud Õpilased, pensionärid
Eesti MV 100r mehed, naised 70 (100) 35 (70)
Eesti MV 64r mehed, naised 70 (100) 35 (70)
Eesti MV 100r esiliiga 50 (70) 35 (50)
Eesti MV 100r, 64r kiirkabes 35 (50) 15 (35)
Eesti võistkondlikud MV 100, 64 0 (200) 0 (200)
Eesti meistrivõistlused välkkabes 25 (35) 10 (15)

Osavõtumaks tuleb tasuda võistlusteks registreerimisel EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401). Selgituses tuleb märkida, kellelt ja mis võistluse eest osavõtumaks tasutakse.

3.7. Auhinnad

Kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga, karikavõistluste võitjat karikaga. Auhinnad sõltuvad EKLi finantsolukorrast.

3.8. Võistlustel osalemise kord

EKLi ametlikel võistlustel võivad osaleda Eesti kodanikud või siin alaliselt elavad mõne muu riigi kodakondsusega või kodakondsuseta isikud, kes on tasunud osavõtumaksu. Osavõtumaksud on toodud juhendi punktis 3.6.

Võistluste algus Paul Kerese Malekeskuses on üldjuhul esimesel päeval kell 11.00., v.a. juunioride finaalturniirid ning võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes 5 ja 6 võistkonna korral, mille algus on kell 16.00.

3.9. Muudatused juhendis

Muudatustest juhendis teatab EKL vähemalt 7 päeva ette.

3.10. Võistlusteks registreerimine

Kõigiks võistlusteks tuleb registreerida hiljemalt 10 päeva enne võistluste algust EKL direktorile. Registreerimisel tuleb tasuda osavõtumaks, vt. punkti 3.6.

Võistkondlikest meistrivõistlustest osavõtust registreerimisel tuleb tasuda kautsjon (500 krooni), mis tagastatakse võistlusest osavõtnud võistkondadele pärast võistlusi.

4. Võistluste ajad ja osavõtjad

4.1. Rahvusvaheline kabe

4.1.1. Eesti meeste meistrivõistluste kõrgliiga

19.–29. jaanuar, 12 osavõtjat.

Kohta kõrgliigas omavad

Eesti 2007. aasta meistrivõistluste alusel
Eesti juunioride meister
Juhatuse otsusega
Eesti 2008. a. meistrivõistluste esiliiga turniirilt

Esimesed 2 varu esiliigast (Ivo Vana, Margit Viirma), edasi FMJD reitingutabeli (seisuga 1-1-2008) alusel.

Mängitakse ringsüsteemis ajakontrolliga 2 tundi 50 käigule, edasi 30 min partii lõpuni. 4 paremat pääsevad otse 2009. aasta kõrgliigasse. Esikoha jagamisel peetakse järelvõistlus, teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.3.1 toodud kriteeriume.

4.1.2. Eesti meistrivõistlused naistele

9.–17. veebruar, 10 osavõtjat, ringsüsteem, ajakontroll 2 t 50 käigule, edasi 30 min partii lõpuni. Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. 6 ja vähema arvu osavõtjate korral mängitakse kaks ringi. Vajaduse korral on peakohtunikul õigus muuta võistlussüsteemi.

4.1.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele: poisid (sündinud 1989 või hiljem)

Valikturniir: 15. märts. 9 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partii lõpuni mõlemale mängijale. Selgitatakse 6 paremat ja varud finaali. 6. koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni. EKLi juhatusrl on õigus määrata ühele võistlejale koht finaalis, mille saaja peab sel juhul olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniir: 27.–30. märts. 8 osavõtjat, 1 ring, ajakontroll 1 t 30 min 50 käigule ja edasi 30 min partii lõpuni. Kohta finaalis omavad Martin Talimets ja Priit Tänav. Eesti juunioride meister saab õiguse kaasa mängida 2009. aasta meeste meistrivõistluste kõrgliigas, 2 paremat pääsevad otse 2009. aasta juunioride meistrivõistluste finaali.

4.1.4. Eesti meistrivõistlused juunioridele: tüdrukud (sündinud 1989 või hiljem)

Valikturniir: 15. märts. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partii lõpuni mõlemale mängijale. Selgitatakse 6 paremat ja varud finaali. 6. koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni. EKLi juhatusel on õigus määrata ühele võistlejale koht finaalis, mille saaja peab sel juhul olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniir: 27.–30. märts. 8 osavõtjat, 1 ring, ajakontroll 1 t 30 min 50 käigule ja edasi 30 min partii lõpuni. Kohta finaalis omavad Kadi Veski ja Margit Viirma. 2 paremat pääsevad otse 2009. aasta juunioride meistrivõistluste finaali.

4.1.5. Eesti meistrivõistlused kadettidele (sündinud 1992 või hiljem)

12.–13. jaanuar, 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 1 tund partii lõpuni mõlemale vastasele. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.6. Eesti meistrivõistlused minikadettidele (sündinud 1995 või hiljem)

1.–2. märts. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 1 tund partii lõpuni mõlemale vastasele. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.7. Eesti esivõistlused pisikadettidele (sündinud 1998 või hiljem)

3. veebruar. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 25 minutit partiile. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.8. Eesti 2009. aasta meeste meistrivõistluste esiliiga

29.–30. november. Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 1 t partii lõpuni. Kõrgliigasse pääsevad turniiri umbes 6 paremat mängijat. See arv täpsustatakse enne võistlust, lähtudes sellest, et finaalturniir peetakse 12 osavõtjaga. Kohtade jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 10 min partiile kuni kohtade selgumiseni kohe pärast turniiri lõppu.

4.1.9. Eesti meistrivõistlused kiirkabes

13. september. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min + 5 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.10. Eesti meistrivõistlused välkkabes

31. mai. Ajakontroll 5 min partiile + 3 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Mängitakse umbes 11–15 vooru. Täpne võistlussüsteem otsustatakse kohapeal. Kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel mängitakse lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga.

4.2. Vene kabe

4.2.1. Eesti meistrivõistlused meestele

24.–27. aprill, 8 vooru šveitsi süsteemis, mikromatšid 2 partiist, ajakontroll 45 min + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem), osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel.

4.2.2. Eesti meistrivõistlused naistele

24.–27. aprill, 7 vooru šveitsi süsteemis, mikromatšid 2 partiist, ajakontroll 45 min + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem), osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel.

4.2.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele (sündinud 1989 või hiljem)

Poolfinaal: 6. detsember. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partiile. Finaali pääsevad 6 paremat. Vajadusel peetakse 6. koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.

Finaalturniir: 7. detsember. 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll 30 min partiile. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.4. Eesti meistrivõistlused kadettidele (sündinud 1992 või hiljem)

Poolfinaal: 4. oktoober. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partiile. Finaali pääsevad 6 paremat. Vajadusel peetakse 6. koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.

Finaalturniir: 5. oktoober. 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll 30 min partiile. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.5. Eesti meistrivõistlused minikadettidele (sündinud 1995 või hiljem)

Poolfinaal: 27. september. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 min partiile. Finaali pääsevad 6 paremat. Vajadusel peetakse 6. koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.

Finaalturniir: 28. september. 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll 30 min partiile. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.6. Eesti esivõistlused pisikadettidele (sündinud 1998 ja hiljem)

2. veebruar. Mängitakse šveitsi süsteemis 7–9 vooru ajakontrolliga 20 minutit partiile. Täpse voorude arvu otsustab peakohtunik, pidades nõu kohaletulnud treeneritega. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.7. Eesti meistrivõistlused kiirkabes

14. september. 9 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 10 min + 3 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.8. Eesti meistrivõistlused välkkabes

1. juuni. Ajakontroll 3 min partiile + 2 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Mängitakse umbes 13–20 vooru. Täpne võistlussüsteem otsustatakse kohapeal. Kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel mängitakse lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga.

4.3. Võistkondlikud meistrivõistlused

Võistkondlikel meistrivõistlustel täiskasvanutele tuleb võistlusteks registreerimisel tasuda kautsjon 500 krooni EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401).

Kui võistkondlikeks Eesti meistrivõistlusteks täiskasvanutele registreerub rahvusvahelises kabes 4 või vähem ja vene kabes kaheksa või vähem võistkonda, peetakse võistlused kahe päeva jooksul (laupäeval ja pühapäeval), millest EKL teatab registreeritud võistkondadele.

4.3.1. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

31. oktoober - 2. november. Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda. Võistkonnas on kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas voorus mängivad 4 mängijat. Ajakontroll on 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem). Hiljemalt 10 minutit enne iga vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses, nagu ta oli esimeseks vooruks üles antud.

4.3.2. Eesti meistrivõistlused vene kabes

13.–14. detsember. Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda. Võistkonnas on 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas voorus mängivad 4 mängijat. Ajakontroll on 40 minutit partiile + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem). Hiljemalt 10 minutit enne iga vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses, nagu ta oli esimeseks vooruks üles antud.

4.3.3. Eesti noorte karikavõistlused klubidele vene kabes

5. aprill. Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk) sünniaastaga 1989 või hiljem. Igast klubist tohib osaleda kuni kaks võistkonda. Süsteem ja ajakontroll olenevad võistkondade arvust.

4.3.4. Eesti noorte karikavõistlused klubidele rahvusvahelises kabes

6. aprill. Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk) sünniaastaga 1989 või hiljem. Igast klubist tohib osaleda kuni kaks võistkonda. Süsteem ja ajakontroll olenevad võistkondade arvust.

5. Muude küsimuste lahendamine

Kõik juhendis märkimata ja võistluste käigus üles kerkinud küsimused lahendab peakohtunik, konsulteerides kohtunikekogu ja võistluste korraldajatega.

Kohtunikul puudub õigus turniiri jooksul pöörduda vaidlusküsimuste lahendamiseks võistkondade ja/või klubide esindajate poole. Kohtuniku otsuste peale on mängijatel õigus esitada proteste kabeliidu juhatusele ning kabeliidu juhatus on kohustatud vastama igale protestile kirjalikult kuu aja jooksul pärast turniiri lõppu.

6. Üldiselt

  1. Kirikabe võistlused toimuvad Eesti Kabeliidu kirikabekomisjoni korraldusel erijuhendi järgi. Kirikabekomisjoni juhib Uno Plakk, Laane 12-3, Kuusalu, 74601, tel. 6072160.
  2. Noortevõistlustel, kus ei ole määratud ajakontrolli, on peakohtunikul õigus määrata ajakontroll või panna kell mõnele venivale partiile, kuid sellise arvestusega, et mõlemale mängijale peab jääma vähemalt viis minutit partii lõpuni.
  3. Kui üks finalist ei tule kohale, tuleb võimaluse korral kutsuda välja varumängija.
  4. Šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel on soovitatav loosimiseks kasutada arvutit.
  5. Eesti meistrivõistlustel ei tohi viiki leppida enne, kui on sooritatud 40 käiku rahvusvahelises kabes või 15 käiku vene kabes, vastasel juhul märgitakse partii mõlemale osapoolele tabelisse kaotus. Kiir- ja välkkabe ajakontrolli kasutamise korral tohib viiki leppida juhul, kui lauale on jäänud rahvusvahelises kabes mõlemal vastasel 10 või vähem ning vene kabes 6 või vähem kabendit.
  6. Eesti 2009. aasta rahvusvahelise kabe meistrivõistluste finaalturniirile võib juhatuse otsusega lubada kuni 2 mängijat. Need peavad olema selgunud enne esiliiga turniiri algust.
  7. Mobiiltelefonide kasutamine vooru ajal on keelatud ja võib kaasa tuua partii kaotuse.
  8. Kõrvaliste isikute viibimine mängutsoonis on keelatud.

Vaata ka


Üldjuhendid
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 - 2022 - 2023