Laagri Kooli lahtised meistrivõistlused 64-ruudulises kabes 2013

Allikas: Kabeliit

Laagri Kooli lahtised meistrivõistlused 64-ruudulises kabes
J U H E N D

1. Aeg ja koht.
Võistlused toimuvad 2. märtsil 2013 Laagri Koolis, Veskitammi 22, Laagri asula, algus kell 11.
2. Eesmärk ja ülesanded.
Võistluse eesmärgiks on noortes huvi tekitamine kabemängu vastu ja anda neile võimalus omavaheliseks võistluseks.
3. Osavõtjad.
Võistlema kutsutakse üle Eesti kõiki noori kabetajaid, kes on sündinud aastal 1999 ja hiljem.
3. Võistluse korraldus.
Võistluste korraldajateks on Laagri Huvialakool, Laagri Kool ja Nõmme Kabeklubi. Korraldajad pakuvad osalejatele ja lastevanematele meeldivat kõhutäidet.
4. Registreerimine.
Võistluseks palume registreerida kuni 26. veebruarini telefonil 55682500 Heinar Jahu või elektronpostiga: heinar.jahu@gmail.com. Registreerimisel näidata osavõtja nimi, sünnikuupäev, kool ja klass. Võistlusest osavõtt on tasuta. Korraldajad jätavad endale õiguse piirduda 100 osavõtjaga.
5. Võistluse süsteem ja ajakontroll.
Võistlused toimuvad šveitsi süsteemis 7 kuni 11 vooruga, mõtlemisajaga 10 minutit kummalegi mängijale partii kohta.
6. Autasustamine.
Arvestust peetakse järgmiste vanusegruppide kaupa:
Sünniaasta 1999 ja hiljem,2001 ja hiljem,2004 ja hiljem.
Iga vanuseklassi võitjat(poissi ja tüdrukut) autasustatakse karikaga, kolme paremat medali ja diplomiga.
Laagri Kooli õpilastest autasustatakse iga vanuseklassi võitjat karikaga, kolme paremat medali ja diplomiga.


Laagri Huvialakool
Laagri Kool
Nõmme Kabeklubi