Laagri Kooli lahtised meistrivõistlused 64-ruudulises kabes (2015)

Allikas: Kabeliit

Laagri Kooli lahtised meistrivõistlused 64-ruudulises kabes (2015)

J U H E N D

1. Aeg ja koht.
Võistlused toimuvad 14. veebruaril 2015 Laagri Koolis, Veskitammi 22, Laagri asula, algus kell 11.
2. Eesmärk ja ülesanded.
Võistluse eesmärgiks on noortes huvi tekitamine kabemängu vastu ja anda neile võimalus omavaheliseks võistluseks. Selgitada Laagri Kooli paremad kabetajad ja anda Laagri Kooli kabetajatele võistluskogemusi.
3. Osavõtjad.
Võistlema kutsutakse üle Eesti kõiki noori kabetajaid, kes on sündinud aastal 2002 ja hiljem.
4. Võistluse korraldus.
Võistluste korraldajateks on Laagri Huvialakool, Laagri Kool ja Nõmme Kabeklubi. Korraldajad pakuvad osalejatele ja lastevanematele meeldivat kõhutäidet.
5. Registreerimine.
Võistluseks palume registreerida kuni 9. veebruarini telefonil 58141321, merikemartsepp@gmail.com Merike Martsepp või 55682500 Heinar Jahu, heinar.jahu@gmail.com . Registreerimisel näidata osavõtja nimi, sünnikuupäev, kool ja klass. Võistlusest osavõtt on tasuta. Korraldajad jätavad endale õiguse piirduda 80 osavõtjaga.
6. Võistluse süsteem ja ajakontroll.
Võistlused toimuvad šveitsi süsteemis 7 kuni 11 vooruga, mõtlemisajaga 10 minutit kummalegi mängijale partii kohta. Mängitakse vene kabet.
7. Autasustamine.
Arvestust peetakse järgmiste vanusegruppide kaupa: Sünniaasta 2002 ja hiljem, 2005 ja hiljem.
Iga vanuseklassi võitjat(poissi ja tüdrukut) autasustatakse karikaga, kolme paremat medali ja diplomiga. Laagri Kooli õpilastest autasustatakse iga vanuseklassi võitjat karikaga, kolme paremat medali ja diplomiga.

Laagri Huvialakool
Laagri Kool
Nõmme Kabeklubi