Eesti Kabeliidu juhatuse koosolek 26.05.2009

Allikas: Kabeliit

Osalesid: Janek Mäggi, Tarmo Tulva, Villem Lüüs, Aare Harak, Viktoria Lehtmets
Puudusid: Arno Uutma, Marten Meikop


PÄEVAKORD:
1. EKL eeldatavad tulud-kulud 2009
2. Vastus revisjonikomisjonile
3. Tegevus- ja arengukava koostamine
4. EKL komisjonide töö
5. Litsenseermine
6. Muud

ARUTELU
OTSUSTATI:
1.1) heaks kiita EKL eeldatavate 2009.aasta TULUDE-KULUDE projekt
1.2) välja töötada 2010.aasta eelarve projekt 2009.a.sügiseks


Revisjonikomisjoni liikme T.Risti poolt tõstatatud teema 2008.aasta raamatupidamisdokumentide kättesaadavuse osas määras juhatus omapoolsed liikmed tutvumaks majandusaasta aruandega. Peale dokumentide ülevaatamist
OTSUSTATI:
2. kutsuda revisjonikomisjoni liikmed 04.06.2009 kell 17.00 malemajja, et koos juhatuse liikmete Tarmo Tulva, Aare Haraku ja Viktoria Lehtmetsaga vaadata veelkord üle raamatupidamise dokumendid ja anda selgitusi küsimustele
3. välja töötada EKL tegevus- ja arengukava eesotsas Tarmo Tulvaga septembriks 2009

Arutati võimalike komisjonide vajalikkust. Pakuti välja järgmised komisjonid:
Kohtunike Kogu
Töö treeneritega
Noortetöö
Kirikabe
Meedia
Klassifikatsioonikomisjon
Revisjonikomisjon
Meedia
Projektid

Kuna ülesanded ja struktuur vajavad välja töötamist, siis kutsub juhatus kõiki huvitatuid tegema ettepanekuid selles osas ja teatama oma soovist kuuluda teatud komisjoni.

OTSUSTATI:
4. välja töötada komisjonide ülesanded ja struktuur septembriks 2009.
5. välja töötada litsenseerimise tingimused septembriks 2009.
6. avaldada juhatuse koosoleku protokollid kodulehel


Koosoleku juhataja Janek Mäggi
Protkollis Viktoria Lehtmets