Eesti Kabeliidu juhatuse koosolek 01.06.2010

Allikas: Kabeliit

Eesti Kabeliidu juhatuse koosolek 01.06.2010

PÄEVAKORD:

1. Ettevalmistus EKL üldkoosoleku läbiviimiseks.

2. Euroopa noorte MV-st osavõtjate nimekirja kinnitamine

3. Tallinn 2010 osavõtjate nimekirja kinnitamine

4. Muud küsimused

Otsutati:

1.Ettevalmistada EKL üldkoosoleku läbiviimine. Otsustati, et EKL üldkoosolek toimub 26.06.2010 Malemajas kl 12.30-14.30;

EKL ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRA PROJEKT 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

2. Päevakorra kinnitamine

3. Juhatuse 2009.aasta tegevusaruanne ja selle kinnitamine

4. EKL 2009.aasta majandusaruanne ja selle kinnitamine

5. 2010.aasta tegevuskava

6. Muud küsimused

7. Koosoleku lõpetamine


2. kinnitada Euroopa noorte MV-st osavõtjate nimekiri

EUROPEAN HOPES (Boys/Girls)

1. Andreas Tulva 23.02.2000

2. Andreas Jürgenson 13.07.2001

3. Georg Mattias Vaino 12.03.2000

1. Maria Jõesoo 13.05.2001

2. Karmen Vagula 21.04.2000

3. Rebeca Riisna 2001

MINI CADET

1. Martin Jantson 19.05.1997

2. Karl Jaagup Kask 02.10.1998

3. ...................... will be filled later

1. Joanna Sild 01.07.1997

2. Veronika Pikkel 25.10.1997

3. Anneli Trees 14.10.1998

CADET

1. Hendrik Tamm 12.03.1996

2. Eljus Šipovski 1994

1. Janet Tamm 18.06.1994

JUNIOR 1. Priit Tänav 22.07.1991

2. Martin Talimets 29.01.1993

3. Anti Ingel 16.02.1993

1. Kadi Veski 24.04.1991

2. Margit Viirma 26.06.1992

3. Diana Romanenkova 01.12.1992

Esindaja - Tarmo Tulva.

3. Kinnitada Tallinn 2010 võistlejate nimekiri.

Protokollija Viktoria Lehtmets