Eesti 2007. a. kirikabe meistrivõistluste üldjuhend

Allikas: Kabeliit

Eesti 2007. a. kirikabe meistrivõistluste üldjuhend

Kinnitatud 21. novembril 2006

1. Eesmärk

Võistluste eesmärgiks on välja selgitada Eesti meistrid ja medalivõitjad. Meistrivõistluste pingerida on aluseks osavõtul FMJD tiitlivõistlustest.

2. Organiseerimine ja juhtimine

Võistlused organiseerib Eesti Kabeliit (edaspidi EKL). Võistluste läbiviijaks on EKL kirikabekomisjon (edaspidi KKK) ning viimase poolt turniirile nimetatud turniirivanem ja peakohtunik.

3. Võistluste läbiviimise tingimused

Võistluste läbiviimisel kasutatakse Eesti KKK kirikabe mängureegleid (Tallinn, 1987.a.) erandiga ajakontrolli osas. Ajakontrolliks on kõigil võistlustel 40 päeva 10-le käigule, 80 päeva 20-le käigule jne. Esimese ajaületuse korral fikseeritakse kaotus. Muud võimalikud erinevused mängureeglitest on ära toodud iga vastava võistluse juhendis, mille KKK väljastab kõigile osavõtjaile.

4. Kohtade selgitamine

Paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide alusel – võit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti. Võrdsete punktide korral rakendatakse kohtade määramisel järgmisi kriteeriume:

1) koefitsientide süsteem (2, 1, 0)
2) omavaheline kohtumine
3) suurem võitude arv

5. Võistluste programm ja osavõtjad

Eesti 39. meistrivõistlused kirikabes (64-r.)

Osavõtuõigus on vastavalt Eesti 2006. a. meistrivõistluste juhendi tingimustele.

Eesti 6. meistrivõistlused brasiilia kabes

Osavõtt võimaldatakse kirikabetajatele, kelle IK on kõrgem kui 2150 ja kuni kahele Balti riikide (Läti, Leedu) kabetajale. Maksimaalne osavõtjate arv on 14. Välisvõistlejad ei broneeri medalikohti,nendega mängitud partiide tulemused lähevad arvestusse . Võistlus ei toimu alla 10 osavõtjaga.

Eesti 4.meistrivõistlused pöördkabes

Osavõtt võimaldatakse kõigile soovijaile. Välisriikidest lubatakse osa võtta kuni 8-l kabetajal. Partiide tulemused nendega lähevad arvesse, kuid nad ei broneeri kohti. Võistlused tomuvad erijuhendi alusel. Tulemused ei lähe IK arvestusse.

6. Registreerimine ja osavõtu tingimused

Võistlusteks tuleb registreeruda kirjalikult hiljemalt 02. detsembriks (postitempli kuupäev) aadressil 74601; Kuusalu, Laane 12-3, Uno Plakk või telefonil 53454311

Võistlused algavad detsembris, kestvuseks on 8 kuud.

Turniirimaksu 25 EEK tasuvad osavõtjad KKK-le 2006.a. jooksul. Turniirivanem on osavõtumaksust vabastatud .

7. Autasustamine

Individuaalsete meistrivõistluste 3-e paremat autasustab EKL medali ja diplomiga.

8. Üldiselt

Juhendis määratlemata küsimused ning protestid lahendab KKK ning viimase astmena EKL juhatus.