Eesti V meistrivõistlused kahevõistluses male-kabe 2014

Allikas: Kabeliit

Eesti V meistrivõistlused kahevõistluses male-kabe


1. Kahevõistluse male-kabe V Eesti meistrivõistlused toimuvad Tallinnas Nõmme Noortemajas, Mai tn. 23, 25. mail 2014, algus kell 11.
2. Võistlus koosneb male välkturniirist(mõtlemisaeg kummalegi 5 minutit) ja kabe välkturniirist(vene kabe, mõtlemisaeg kummalegi 3 minutit).
3. Nii males kui ka kabes mängitakse 11 vooru šveitsi süsteemis. Loosimine arvutiga.
4. Paremusjärjestuse kummalgi turniiril selgitab kogutud punktide arv. Selle võrdsuse korral punktide arv ilma halvima tulemuseta. Kuna praegu antakse males ja kabes erinevalt punte võidu ja viigi eest, siis sel võistlusel ühtlustame arvestuse: võit partiis annab 2 punkti ja viik 1 punkt, kaotus on 0 punkti.
5. Üldise paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse maleturniiril saadud punktid kabes saadud punktidega. Suurim punktide arv annab kõrgema koha.
5.1.Punktide võrdsuse korral annab parema koha suurem punktide arv ühel turniiril, kas males või kabes.
5.2.Selle võrdsuse korral annab parema koha kõrgem koht ükskõik kummal turniiril. Selle võrdsuse korral suurem võitude arv kogu võistlusel.
5.3. Selle võrdsuse korral kõrgem koht males.
6. Autasustamine. Võistluse võitja ja parim naismängija pälvivad Eesti meistri nimetuse ja neid autasustatakse karikaga. Kolme paremat meest ja naist autasustatakse Eesti Maleliidu poolt vastava medali ja diplomiga. Maleturniiri ja kabeturniiri võitjat autasustatakse karikaga. Autasustatakse ainult neid mängijaid, kes osalevad mõlemal turniiril. Parimat seeniori(sünniaasta 1949 ja varem; meest ja naist), parimat juuniori(sünniaasta 1995 ja hiljem) ja parimat noort(sünniaasta 1998 ja hiljem) autasustatakse diplomitega.
7. Registreerimine hiljemalt 20. maiks telefonil 55682500, õhtuti 6701583 või meiliaadressil heinar.jahu@gmail.com.
8. Osavõtumaks 2 eurot, seenioridel, juunioridel ja noortel 1 euro. Võib tasuda pool tundi enne võistluse algust kohapeal või Nõmme Kabeklubi arvele 221014179421.
9. Võistluse läbiviijaks on Nõmme Kabeklubi, kes määrab peakohtuniku ja lahendab kõik korraldamisega seotud küsimused.

Eesti Maleliit
Eesti Male Toetusühing
Nõmme Noortemaja
Nõmme Kabeklubi

Võistluste tulemused:

Male tulemused

Kabe tulemused

Koondtabel

Personaalsed tööriistad